T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Projekti

Dodjela nagrada "Emil Paravina"

Otvoren natječaj za dodjelu dječjih nagrada

Dodjela nagrada

Nagradu „Emil Paravina“ pokreće Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske za postignuća na području aktivne dječje participacije i dječjih prava. Riječ je o prvoj godišnjoj nagradi za prava djeteta i aktivno dječje sudjelovanje koja se dodjeljuje djeci. Nagradom se želi potaknuti djecu na zalaganje za dječja prava, čiji se glas poštuje, čuje i uvažava.


Svrha dodjeljivanja Nagrade je:

 • poticanje djece na aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice i uključivanje u procese odlučivanja i aktivno građanstvo
 • osnaživanje djece za nositelje promjena u društvu, sposobnih braniti ljudske vrijednosti, jednaka prava i mogućnosti, prava djeteta, demokraciju
 • senzibiliziranje javnosti na važnost promicanja vrijednosti Konvencije UN-a o pravima djeteta u svakodnevnom životu i u društvu

Za Nagradu se kandidiraju djeca osnovnoškolskog uzrasta od 7 do 15 godina s područja Republike Hrvatske.

Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije:

 • pojedinačno djetetu
 • skupini djece.

Prijavu kandidature mogu podnijeti :

 • samo dijete osobno (uz suglasnost roditelja/skrbnika),
 • lokalno Društvo „Naša djeca“,
 • Dječje vijeće u gradu/općini,
 • Dječji forum pri Društvu „Naša djeca“ ili školi
 • osnovna škola za svojeg učenika-pojedinca ili skupinu učenika, razred, nastavnici, prijatelji, roditelji, susjedi, rodbina ...

Nagrada „Emil Paravina“ dodjeljivat će se za :

 • kontinuirano promicanje i zalaganje za dječja prava
 • doprinos razvijanju dječje participacije u lokalnoj zajednici, na nacionalnom i EU nivou
 • poticanje interkulturalnih vrijednosti te prava djece na različitost bez obzira na spol, nacionalnost, rasu, jezik, kulturu i socijalni status
 • građenje suradnje i partnerstva između djece i odraslih


Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske dodijelit će nagrađenom djetetu-pojedincu/skupini djece:

 • Priznanje Nagrade za dječja postignuća u aktivnoj participaciji i ostvarivanju dječjih prava
 • Zahvalnicu za sudjelovanje na Javnom pozivu


Na kandidaturu za Nagradu prijavljuje se dijete-pojedinac/skupina djece, i to za doprinos na području aktivne dječje participacije i dječjih prava u kalendarskog godini 2021. 

Prijave za dodjelu Nagrade dostavljaju se na adresu:
Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske
Amruševa 10 /IV
ZAGREB 10 000
(s naznakom: za Nagradu „Emil Paravina“).


Natječaj je otvoren od 5. studenoga do 20. studenoga 2021. godine (na Dan Konvencije UN-a o pravima djeteta)
Rok za dostavu prijava je : 20. studeni 2021.
Prijava se podnosi na obrascu za prijavu i može se preuzeti na stranicama Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske: www.savez-dnd.hr. Prijavu dostavite u papirnatom i elektronskom obliku (na CD-u, DVD-u ili USB sticku).

Uz Prijavni obrazac mogu se dostaviti i prilozi, kao što su:

 • pisma preporuke za kandidata
 • mišljenje prijatelja, nastavnika, susjeda i sl.
 • fotografija djeteta/skupine djece u aktivnosti koja ilustrira njihove aktivno sudjelovanje u nekoj od humanitarnih akcija, dobrom djelu, pomoći i solidarnosti, zagovaranju dječjih prava

Podaci predstavljeni u prijavi podložni su provjeri!


Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske imenuje Ocjenjivačko povjerenstvo sastavljeno od 3 djeteta koji su „stručnjaci“ za prava djeteta istaknuti u svojim osnovnim Društvima „Naša djeca“, Dječjim vijećima/Dječjim forumima, NEF mreži, kao mali zagovaratelji dječjih prava i aktivnog sudjelovanje te 2 odrasle osobe. Predsjednik/ica Ocjenjivačkog povjerenstva je dijete. Ocjenjivačko povjerenstvo će utvrditi jesu li pristigle prijave u skladu s ciljevima Javnog
poziva te će Odluku o izboru nagrađenih dostaviti Izvršnom odboru Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske na znanje. 
Svi podnosioci prijava bit će obaviješteni o donesenoj odluci, a nagrađenima i svečano uručene Nagrade, ukoliko će
epidemiološke mjere dozvoljavati, 4. prosinca 2021. godine u Zagrebu na Skupštini Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske. 

Svi zainteresirani za podnošenje prijava mogu se javiti za sva dodatna pojašnjenja u Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske, na: karolina@savez-dnd.hr ili na telefon: 01/49 22 959. 

Objavljeno: 05.11.2021.

Dokumenti za preuzimanje