Grad Samobor Grad Samobor Logo

Potpore

Dodjela potpora

Dodjela potpora
04.05.
2020.

Javni poziv o dodjeli potpora zapošljavanju u privatnom sektoru

Javni poziv o dodjeli potpora zapošljavanju u privatnom sektoru na području grada Samobora u 2020. godini.

1. Predmet Javnog poziva:
Dodjela financijskih sredstava kao potpora zapošljavanju u privatnom sektoru na području grada Samobora malim gospodarskim subjektima; obrtima, trgovačkim društvima, i OPG-ovima sa sjedištem/prebivalištem na području grada Samobora.

2. Opći uvjeti za dodjelu subvencija:
Svi uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora utvrđeni su Pravilnikom o dodjeli potpora zapošljavanju u privatnom sektoru na području grada Samobora u 2020.g.; www.samobor.hr; Službene vijesti Grada Samobora br. 3/20.

3. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Grad Samobor, Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte EU, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor; osobno u Urudžbeni zapisnik Grada Samobora, putem pošte ili putem e-maila: potpora.zaposljavanju@samobor.hr.

4. Vrijeme trajanja Javnog poziva:
Do 30. studenog 2020. godine odnosno do utroška sredstava predviđenih u Proračunu Grada Samobora za 2020. godinu. Zahtjevi za potporom rješavat će se prema redoslijedu prispijeća.

5. Informacije:
Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte EU Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor, soba 102, na broju telefona 3327-101 ili na www.samobor.hr.