T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Građani

Edukacija za zaštitu okoliša

Komunalac educira djecu o odvajanju otpada

Edukacija za zaštitu okoliša

Trovačko društvo Komunalac Samobor provodi projekt održavanja edukacija o odvajanju otpada u vrtićima i nižim razredima osnovnih škola na području grada Samobora. U proteklih mjesec dana djelatnici Komunalca održali su ukupno 14 predavanja za oko 400 učenika od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola i za 200 djece mlađih i starijih odgojnih skupina u vrtićima.

Cilj ovih aktivnosti je osvijestiti i educirati djecu o potrebi pravilnog odvajanja otpada u svrhu očuvanja prirode, kao i razvijanje navika odvojenog prikupljanja otpada od rane vrtićke i školske dobi.

Djeci se prikazuje prezentacija o odvajanju otpada, u koju su maksimalno uključeni sa svojim pitanjima i komentarima, a na kraju svakog predavanja imaju priliku razvrstavati raznolik otpad u odgovarajuće spremnike (papir, plastika i metal, biootpad, staklo).

U sklopu održavanja edukacija, djelatnici Komunalca posjetili su djecu u vrtiću i s vozilom za sakupljanje komunalnog otpada te su imali priliku gledati postupak pražnjenja kontejnera za miješani komunalni otpad, vidjeti kako izbliza izgleda kamion koji odvozi taj otpad i, na njihovu najveću radost, ući u kabinu kamiona.

Suradnjom s vrtićima i osnovnim školama u ovom projektu prenosimo poruku da svi imamo važnu ulogu u očuvanju okoliša i da možemo pomoći ako smanjimo količine otpada, ponovno upotrijebimo i odvajamo otpad, a recikliranjem otpada smanjujemo količine miješanog komunalnog otpada koji završava na odlagalištima i štedimo prirodne resurse.

U projektu zasad sudjeluju Dječji vrtić Grigor Vitez, Dječji vrtić Izvor, Osnovna škola Bogumila Tonija, Osnovna škola Rude, Područna škola Manja Vas i Područna škola Mirnovec, a edukacije se nastavljaju i dalje.

Objavljeno: 16.03.2023.