T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Gradsko vijeće

Gotovo sve odluke prihvaćene jednoglasno

Održana sjednica Gradskog vijeća

Gotovo sve odluke prihvaćene jednoglasno

Na prvoj ovogodišnjoj, ujedno 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora, u sadašnjem sazivu, održanoj u četvrtak 8. veljače u Centru za mlade Bunker, vijećnici su jednoglasno prihvatili odluku o tri kreditna zaduženja Grada Samobora u ovoj godini. Grad se zadužuje kako bi uprihodio sredstva koja nedostaju za realizaciju važnih projekata, a to su: izgradnja sportske dvorane i dogradnja OŠ Milana Langa u Bregani, izgradnja vrtića u Perivoju te uređenje Planinarskog doma Ivica Sudnik.

Za svaki projekt Grad će se zadužiti zasebno, jer na taj način je povoljnija kamata te je moguće ostvariti veće subvencioniranje kamatne stope kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Nakon što se podnese zahtjev Ministarstvu financija za zaduživanje te dobije suglasnost od Vlade Republike Hrvatske, Grad planira kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj u ukupnom iznosu od 5, 9 milijuna eura.

Kredit za izgradnju sportske dvorane i dogradnju OŠ Milana Langa u Bregani u iznosu od 3, 6 milijuna eura otplaćivat će se deset godina uz kamatnu stopu od 3, 2% godišnje, uz mogućnost subvencioniranja kamatne stope kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Kredit za izgradnju vrtića u Perivoju u iznosu od 2 milijuna eura, također će se otplaćivati 10 godina, uz kamatnu stopu od 3,2% godišnje, uz mogućnost subvencioniranja kamatne stope kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a kredit u iznosu od 300 tisuća eura za Planinarski dom Ivica Sudnik otplaćivat će se 5 godina, uz kamatnu stopu od 3, 1% godišnje i mogućnost subvencioniranja kamatne stope kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Kamatna stopa za taj kredit je manja, jer je za realizaciju preostala dva projekta Grad ostvario sredstva iz fondova EU-a.

Grad Samobor je nisko zadužen grad tj. udio ukupne godišnje obveze odnosno zaduženost Grada Samobora, uključujući sva tri kredita, iznosi 6,33% ostvarenih umanjenih proračunskih prihoda u 2023. godini, što je puno manje od zakonom dozvoljenih 20% pa se s obzirom na tu okolnost očekuje suglasnost Vlade RH za zaduživanje.

U slučaju da Grad za dogradnju OŠ Milana Langa u Bregani i gradnju sportske dvorane ostvari više od očekivanog iznosa iz fondova EU-a, kredit se neće u potpunosti koristiti.

Gradski vijećnici većinom glasova podržali su kandidature za članove Savjeta mladih Grada Samobora, a to su: Luka Kome, Paulo Dragozet, Valentino Vlahović, Jan Matović, Fran Novak, Ivan Ložnjak i Hana Matović. Luka Bišćan je svoju kandidaturu povukao.

Jednoglasno su vijećnici prihvatili izmjenu i dopunu Plana mreže dječjih vrtića na području grada Samobora koja je bila nužna zbog proširenja mreže novim objektom predškolskog odgoja u Perivoju te zbog toga što se postojećem Planu mreže dodaje adresa objekta dječjeg vrtića u Molvicama koja trenutno glasi Molvice bb, a zapravo je Molvička 64 a. Zbog istih razloga dopunjuju se Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Grigor Vitez.

Jednoglasno su gradski vijećnici izglasali da se izmjeni prijedlog odluke o imenovanju parka u gradu Samoboru i imenovanje ulice u Samoboru, zatim prijedlog odluke o osnivanju javnog dobra te izviješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području grada Samobora za 2023. godinu.

AKTUALNI SAT

Tijekom aktualnog sata aktualizirana su pitanja većinom komunalne tematike.

Na upit kad će krenuti sanacija Ulice Kozarčev put pročelnik za komunalne djelatnosti Aleksandar Mixich odgovorio je da radovi najvjerojatnije kreću idući tjedan.

Što se tiče radova u Starogradskoj ulici pročelnik Mixich je rekao da sigurno neće potrajati do ljeta već će biti završeni puno prije te da se za sada odvijaju zadovoljavajućom dinamikom, uz redovito praćenje na terenu i urgiranje prema izvođačima da se na dnevnoj bazi odradi što više posla, a jedini problem koji može poremetiti intenzitet radova je nepovoljno vrijeme.

Na upit može li Grad Samobor građanima sufinancirati priključke na vodovodnu mrežu, gradonačelnica Petra Škrobot je rekla da će se navedeno razmotriti u razgovoru s Vodoopskrbom i odvodnjom.

Gradonačelnica Škrobot dala je i pojašnjenje za početak rada vrtića koji su u izgradnji. Naglasila je kako radovi na izgradnji vrtića u Molvicama idu prema planu te da bi objekt, bude li sve prema planu, s radom trebao početi već u svibnju. „Zato se provode jedinstveni upisi u sve objekte i to puno ranije nego inače, jer prijave za upis djece u dječje gradske vrtiće počinju 15. veljače. „Otvoreno će biti novih 170 mjesta u gradskim vrtićima što će uvelike olakšati upise“ – istaknula je gradonačelnica.

Na upit hoće li se u sklopu uređenja Doma zdravlja u Samoboru koji je pod ingerencijom Zagrebačke županije graditi podzemna garaža te hoće li se zbog toga morati mijenjati prostorni planovi resorni pročelnik Davor Bošković rekao je kako je Županija iskazala interes za takav projekt, no bude li se radilo o ozbiljnim zahvatima da će biti nužna izmjena prostorno-planske dokumentacije. Gradonačelnica Škrobot najavila je da će aktivirati svoj mandat u Skupštini Zagrebačke županije pa će na ovakve upite moći konkretno odgovoriti, jer će biti bolje upoznata sa županijskim planovima i projektima vezanim uz Samobor.

Na upit o završetku radova u parku u Južnom naselju gradonačelnica je pojasnila kako će radovi ubrzo biti gotovi. Građevinski dio radova je gotov, preostalo je spojiti vodu i struju te hortikulturno urediti park, jer još nije vrijeme za sadnju planiranog bilja, no ubrzo će doći i to vrijeme“ – pojasnila je gradonačelnica Petra Škrobot. Istaknula je i kako će dio parka biti prilagođen djeci s teškoćama u razvoju te da će se u obzir potrebe takve djece uzeti u obzir i kod uređenja drugih igrališta na području Samobora.

 

Objavljeno: 08.02.2024.