T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Potpore

Grad potiče poljoprivredu i ruralni razvoj

Grad Samobor nastavlja poticati razvoj poljoprivrede, za što je u ovoj godini osigurano 845.000,00 kuna

Grad potiče poljoprivredu i ruralni razvoj

U tijeku je Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapređenje lovstva. 

Unutar mjere razvoj poljoprivrede sufinancirat će se razvoj stočarske proizvodnje, investicije u poljoprivrednim gospodarstvima te premije osiguranja. 

Pravo korištenja sredstava imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva kao i fizičke odnosno pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području grada Samobora te poljoprivrednu proizvodnju, stoku ili gospodarski objekt za koju traže potporu na području grada Samobora. 

Sufinancira se i ruralni razvoj, odnosno razvoj seoskog turizma, razvoj seoskih tradicijskih gospodarstava, obrazovanje i osposobljavanje u poljoprivredi, očuvanje seoskih tradicijskih gospodarstava te aagrotehničke mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih površina.

Pravo korištenja sredstava imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva kao i fizičke odnosno pravne osobe kojima je osnovna djelatnost poljoprivredna proizvodnja ili bavljenje seoskim turizmom, a imaju prebivalište odnosno sjedište na području grada Samobora.

Kroz mjeru razvoj i unapređenje lovstva daju se potpore za osiguranje lovišta, unos divljači u lovište, sprečavanje šteta od divljači, uređenje lovišta te izgradnju novih, adaptaciju, odnosno opremanje postojećih uzgojno-tehničkih objekata ili opremanje lovno-gospodarskih objekata. 

Ovu će mjeru koristiti lovo zakupnici ili koncesionari zajedničkih i državnih lovišta na području grada Samobora.

Javni poziv je otvoren 30. studenog, osim potpora unutar programske mjere ruralni razvoj, podmjera agrotehničke mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih površina koja je otvorena do 31. ožujka, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća, odnosno do utroška sredstava predviđenih u Proračunu Grada Samobora za 2019. godinu.

Više informacija: Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije Grada Samobora. 

Objavljeno: 05.02.2019.

Javni pozivi_2019