T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Grad Samobor

Gradska uprava Grada Samobora

Grad Samobor
Ponedjeljak od 8:00 do 17:30 sati; Utorak, srijeda, četvrtak od 8:00 do 16:00 sati; Petak od 8:00 do 14:30
OIB: 33544271925
MB: 2725002
Žiro račun: IBAN: HR2524020061838000004

Radno vrijeme


Ponedjeljak od 8:00 do 17:30 sati
Utorak, srijeda, četvrtak od 8:00 do 16:00 sati
Petak od 8:00 do 14:30

 

Dnevni odmor

Ponedjeljak od 11:30 do 12:30 sati
Utorak – petak od 11:30 do 12:00 sati