T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Potpore

Grad Samobor sufinancira kupnju srednjoškolskih udžbenika

Prijavite se za dodjelu jednokratne naknade

Svi učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Samobora, a polaznici su srednjih škola na području grada Samobora ili drugih jedinica lokalne samouprave (osim učenika koji polaze srednje škole na području grada Zagreba, budući da su besplatne udžbenike dobili od Grada Zagreba) imaju pravo na isplatu jednokratne naknade za kupnju udžbenika i drugog obrazovnog materijala u iznosu od 150 eura po učeniku.

Pravo na isplatu jednokratne naknade za kupnju udžbenika i drugog obrazovnog materijala ostvaruje se predajom zahtjeva sa svom popratnom dokumentacijom u razdoblju od 21. kolovoza do 18. rujna 2023. godine.

Podnositelj zahtjeva može biti punoljetan učenik srednje škole ili roditelj/staratelj za malodobnog učenika srednje škole.

Pravo na isplatu jednokratne naknade za kupnju udžbenika i drugog obrazovnog materijala imaju učenici srednjih škola koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište na području grada Samobora
 • da su redoviti učenici srednjih škola upisani u 2023./2024. školsku godinu na području grada Samobora ili drugih jedinica lokalne samouprave (osim učenika koji polaze srednje škole na području grada Zagreba)
 • da su predali zahtjev na propisanom obrascu sa svom popratnom dokumentacijom
 • da nisu dobili udžbenike ili sredstva za udžbenike iz drugog izvora financiranja, odnosno od druge jedinice lokalne samouprave.


Uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti sljedeće:

Ukoliko je podnositelj zahtjeva punoljetan učenik:

 1. Potvrda o upisu u srednju školu za školsku godinu 2023./2024.
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu učenika – preslika važeće osobne iskaznice (obostrano – mora biti vidljiv OIB)/domovnice/putovnice ili elektronički zapis o državljanstvu
 3. Dokaz o prebivalištu učenika - preslika važeće osobne iskaznice ili potvrda MUP–a o prebivalištu (ne starija od šest mjeseci) ili elektronički zapis o prebivalištu
 4. Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih za učenika.


Ukoliko je podnositelj zahtjeva roditelj/staratelj malodobnog učenika:

 1. Potvrda o upisu u srednju školu za školsku godinu 2023./2024.
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu učenika – preslika važeće osobne iskaznice (obostrano – mora biti vidljiv OIB)/domovnice/putovnice ili elektronički zapis o državljanstvu
 3. Dokaz o prebivalištu učenika - preslika važeće osobne iskaznice ili potvrda MUP–a o prebivalištu (ne starija od šest mjeseci) ili elektronički zapis o prebivalištu
 4. Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih za učenika
 5. 5. Dokaz o hrvatskom državljanstvu roditelja (obostrano – mora biti vidljiv OIB) /staratelja podnositelja zahtjeva za malodobnog učenika - preslika važeće osobne iskaznice/domovnice/putovnice ili elektronički zapis o državljanstvu
 6. Dokaz o prebivalištu roditelja/staratelja podnositelja zahtjeva za malodobnog učenika – preslika važeće osobne iskaznice ili potvrda MUP–a o prebivalištu (ne starija od šest mjeseci) ili elektronički zapis o prebivalištu.


Zahtjev se predaje na propisanom obrascu prijave sa svom traženom dokumentacijom u razdoblju od 21. kolovoza do 18. rujna 2023. godine:
- na Urudžbeni zapisnik Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, Samobor
- na mail adresu srednjoskolci-udzbenici@samobor.hr

Obrazac prijave možete pronaći na dnu članka.

Isplata jednokratne naknade za kupnju udžbenika i drugog obrazovnog materijala za učenike koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada Samobora, a polaznici su srednjih škola na području grada Samobora ili drugih jedinica lokalne samouprave (osim učenika koji polaze srednje škole na području grada Zagreba), provodit će se u poslovnici FINE u Samoboru, Ulica Ljudevita Gaja 2, u razdoblju od 25. rujna do 21. listopada 2023. godine. Podnositelji zahtjeva dužni su prilikom preuzimanja jednokratne naknade predočiti valjanu osobnu iskaznicu i dokaz o OIB-u.

Pozivamo sve zainteresirane da se pridržavaju navedenih rokova. Prijave koje ne pristignu u utvrđenom roku neće se razmatrati.

Nakon 21. listopada 2023. godine više neće biti mogućnosti isplate jednokratne naknade za kupnju udžbenika i drugog obrazovnog materijala.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Samobora na brojeve telefona 01/3378 132, 01/3378 152, 01/3378 134 i 01/ 3378 153.

Objavljeno: 01.08.2023.

Dokumenti za preuzimanje