T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Gradska četvrt Sveta Helena

Područje gradske četvrti Sveta Helana obuhvaća ulice: Andrije Biankinija, Andrije Hebranga od kbr. 12 do 54 - parni i od kbr. 1 do 45 - neparni, Augusta Cesarca, Bleiburških žrtava 1945., Ciglarska, Dr. Franje Bučara, grada Wirgesa od kbr. 20 do 24 - parni (od Ul. Milana Rapljenovića do Ul. Matice iseljenika Hrvatske), Halaburščak, Hegedušićeva, Hrvatskih branitelja, Janka Staničića, Janka Staničića odvojak, Josipa Jelačića od kbr. 2 do 38 - parni i od kbr. 1 do 141 - neparni, Krešimira Purića, Maksa Puša, Marijana Milkovića, Marije Jurić Zagorke, Marka Vukasovića od kbr. 20 do 38 - parni i od kbr. 19a do 31 - neparni, odnosno do Halaburščak, Marka Vukasovića odvojak, Matice iseljenika Hrvatske, Mihalja Šiloboda, Milana Dvoržaka, Milivoja Presečkog, Milke Trnine, Miljenka Novosela, Mokrička, Nenada Jaklovića, Pape Ivana XXIII, Radićeva, Rajka Turka, Svete Helene, Šukljeva, Tatjane Marinić, Voćarska, Zdravka Runtasa.

Predsjednik vijeća gradske četvrti: Damir Belanić 
mob: +385 (95) 5113 351
e-mail: damir@smartsimply.hr