Grad Samobor Grad Samobor Logo

Gradska knjižnica Samobor

Gradska knjižnica Samobor

Gradska knjižnica Samobor djeluje na dvije lokacije, a svoju osnovnu knjižničarsku djelatnost obavlja kroz rad:

  • Odjela za odrasle i čitaonicu (u sastavu kojeg je Služba za nabavu i stručnu obradu građe i Zavičajna zbirka),
  • Odjela za djecu i mlade

Službeni dokumenti

Ravnateljica: Mirjana Dimnjaković

adresa: Krležina 9, Samobor
tel: 01 3361 803
e–mail: mirjana@gks.hr

web: www.samobor.hr/knjiznica