T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Gradsko vijeće

Gradsko vijeće usvojilo rebalans proračuna

Rebalansom je gradski proračun s 330.165.308 milijuna kuna povećan na 344.687.831 milijuna kuna.

Gradsko vijeće usvojilo rebalans proračuna

U samoborskom Centru za mlade – Bunker u srijedu, 23. ožujka održana je 8. sjednica samoborskog Gradskog vijeća u ovom mandatu. Od 32 točke dnevnog reda najaktualnija bila je prvi rebalans ovogodišnjeg gradskog proračuna koji je Gradsko vijeće usvojilo većinom glasova bez puno rasprave. Uz rebalans proračuna vijećnici su usvojili i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu.

Rebalansom je proračun s 330.165.308 milijuna kuna povećan na 344.687.831 milijuna kuna. Kako je pojasnio pročelnik za financije Željko Radovanić povećanje se temelji na višku prihoda iz prošle godine, koji u naravi iznosi oko 29 milijuna kuna, a rebalansom će sada biti raspoređen višak od oko 14,5 milijuna kuna, dok će se ostatak raspodijeliti novim rebalansom proračuna u lipnju, nakon prihvaćanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu.

Zbog rasta cijena energenata na tržištu kao i određenih potreba iznos od 14,5 milijuna kuna raspoređuje se Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i to preko 9 milijuna kuna i oko 5 milijuna kuna Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i EU fondove.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti će oko 4 milijuna kuna utrošiti u infrastrukturne projekte, a povećanje sredstava bilo je nužno i zbog povećanja tržišnih cijena energenata i izvođenja radova.

Sredstva u iznosu od 5 milijuna kuna povećana su za program održavanja i potrošnju javne rasvjete, a najviše zbog rasta cijena električne energije.

Za 500 tisuća kuna povećana su i sredstva za pripremu projektne dokumentacije za novelaciju projekta modernizacije sustava javne rasvjete te izradu projektne dokumentacije za prometnice i klizišta na području grada Samobora.

Za 100 tisuća kuna povećana su sredstva za redovnu djelatnost mjesne samouprave, a za nabavu opreme i potrebe rada mjesnih odbora i gradskih četvrti.

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i EU fondove će 3 milijuna kuna uložiti u uređenje prostora nekadašnje škole u Ulici Milana Langa, a za potrebe školstva.

Oko 400 tisuća kuna bit će uloženo za izradu projektne dokumentaciju za energetsku obnovu i sanaciju zgrade Samoborskog muzeja, a kako bi se projekt mogao prijaviti na neki od budućih natječaja koji se financiraju EU sredstvima. Za projekt izgradnje igrališta s umjetnom travom u Farkaševcu sredstva se povećavaju za oko 600 tisuća kuna, jer uređena će biti i ograda te rasvjeta.

Oko 600 tisuća kuna namijenjeno je za podmirenje duga utvrđenog u ostavinskom postupku. Naime, Grad Samobor je nakon smrti ostavitelja ostvario pravo na nekretninu vrijednu oko 800 tisuća kuna , a da bi se mogao upisati kao vlasnik mora podmiriti dugovanje ostavitelja.

Gradsko vijeće usvojilo je većinom glasova prijedlog Upravnog vijeća dječjeg vrtića Grigor Vitez, nakon provedenog natječaja, da se ravnateljicom Dječjeg vrtića Grigor Vitez na mandat od 4 godine imenuje Josipa Milaković.

Gradsko vijeće usvojilo je većinom glasova i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama II. ciljanih izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Samobora. U te izmjene i dopune, pojasnio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i EU projekte Marinko Džepina krenulo se još 2020. godine na inicijativu Hrvatskih voda. Razlog za donošenje i izradu Plana je usklađivanje granice prostornog obuhvata retencije Bregana Koretići s izmijenjenom granicom i lokacijom pregrade iz Idejnog rješenja retencije Bregana Koretići dobivenog sa zahtjevom za izmjenom PPUGS-a od Vodogospodarskog odjela za gornju Savu, Hrvatskih voda. Donošenjem izmjena i dopuna Plana sada su stvoreni preduvjeti za gradnju retencije Bregana Koretići koja će u slučaju jačih padalina spriječiti plavljenje nizvodno naseljena područja.

Vijećnici su jednoglasno usvojili i prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Samobora kao i Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora.

Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo i prijedlog izmjena Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2022. godinu kao i prijedloge izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture i Programa javnih potreba u školstvu u ovoj godini kao te prijedlog korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području Samobora.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili i da se Grad odrekne prava prvokupa dvorca i perivoja u Samoboru u Gornjem kraju procijenjene vrijednosti 2 milijuna eura.

Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo i izviješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine, kao i niz drugih izviješća o realizaciji programa upravnih odjela u protekloj godini, od programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja razvoja preko programa mjera za razvoj gospodarstva i poljoprivrede do programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, školstvu, sportu, kulturi, tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi i zdravstvu.

Prihvaćeno je jednoglasno i izviješće o radu samoborskog Komunalca vezano uz davanje usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na samoborskom području u 2021. godini kao i izviješća o radu Savjeta mladih, Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora te izviješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u protekloj godini.

Bez rasprave su i jednoglasno gradski vijećnici prihvatili i prijedlog akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Samobora za razdoblje od 2022. do 2024. godine, prijedlog davanja mišljenja na Nacrt prijedloga Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Urbane aglomeracije Zagreb i izvještaj o korištenju proračunske zalihe za prosinac 2021.

Većinom glasova Gradsko vijeće usvojilo je i izviješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna u protekloj godini.

Vijećnici su dali i suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Samoborskog muzeja.

Aktualni sat

Tijekom aktualnog sata aktualizirano je pitanje javnog gradskog prijevoza. Vijećnika Darka Liseca (SDP) zanimalo je kako i kada će se riješiti problem javnog gradskog prijevoza s obzirom da je izrađena studija o prijevozu koja bi trebala ponuditi rješenja.

Gradonačelnica Petra Škrobot kazala je kako je studija o prijevozu završena, ali je Grad tražio određene nadopune, pa kad to bude napravljeno bit će prezentirana vijećnicima i javnosti.

- Kontinuirano se radi na rješavanju problema javnog gradskog prijevoza. Planirali smo do početka travnja raspisati natječaj za prijevoznika, no s obzirom da je došlo do određenih poremećaja na tržištu u smislu poskupljenja energenata, pratimo situaciju i razmotrit ćemo koja opcija je najbolja – rekla je gradonačelnica Škrobot.

Na upit Darka Lisca o sanaciji groblja u Svetom Martinu/Galgovu, gradonačelnica Škrobot rekla je da će se prvo ići u sanaciju klizišta, jer taj projekt je prijavljen na jedan od europskih natječaja, a potom u uređenje samog groblja.

Pitao je Darko Liseca i što je sa semaforizacijom nepreglednog raskrižja u Rakovom Potoku na izlazu na „staru karlovačku cestu“. Pročelnik za komunalne djelatnosti, Zvonko Županić pojasnio je kako taj projekt nije prošao valorizaciju kod Hrvatskih cesta, ali se unatoč tome neće odustati da se napravi pomak po pitanju podizanja razine sigurnosti na tom raskrižju.

Vijećnika Marka Požgaja (FOKUS) zanimalo je kakvo je trenutno stanje skloništa na području Samobora i hoće li se u školama i vrtićima provoditi vježbe evakuacije te koji se sve EU projekti, uz postojeće, razvijaju u Gradu.

- Na području Samobora imamo 9 javnih skloništa, no ona su nažalost zatrpana sa stvarima, jer se koriste kao skladišta, a razlog je taj što je 2015. godine Zakonom ukinuta obveza održavanja skloništa. Pokrenuli smo određene inicijative da se skloništa očiste, a vježbe evakuacije u vrtićima i školama Stožer civilne zaštite ima u planu – kazao je zamjenik gradonačelnice i načelnik Stožera civilne zaštite grada Samobora, Petar Burić.

Pročelnik Marinko Džepina odgovorio je vijećniku Požgaju kako je trenutno na natječaje prijavljeno preko 10 projekata koji bi se trebali financirati EU sredstvima te da se rade i novi projekti uz intenzivno praćenje svih aktualnih natječaja.

Mihaela Slamar ( FOKUS) zatražila je da se žurnije odgovara na upite koje vijećnici i predstavnici mjesnih odbora šalju Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti.

Pročelnik za komunalne djelatnosti Zvonko Župančić naglasio je da se često problem na koji upozore vijećnici ili predstavnici mjesne samouprave riješe i prije nego se odgovori na upit.

Gorana Goršea (FOKUS) zanimalo je kada će biti saniran most preko potoka Bistrac koji spaja Lug s Perivojem, a pročelnik Župančić je odgovorio da bi radovi trebali početi idući tjedan, a završeni bi trebali biti u roku od 45 dana.

Irena Franceković (nezavisna) je u ime Vijeća Mjesnog odbora Podgrađe postavila više pitanja, a vezano uz sanaciju vodne kaptaže mjesnog vodovoda, uličnu rasvjetu i odvodnju.

Pročelnik Zvonko Župančić je rekao da će se radovi na kaptaži u Podgrađu pokrenuti, jer su sredstva osigurana prihvaćanjem rebalansa, odvodnja je u međuvremenu riješena, a širenje rasvjete u Podgrađu bit će definirano usklađenjem projekta.

Sanja Horvat Iveković (SDP) pitala je kako će se nova uredba o vodo uslužnim područjima prema kojoj bi Samobor trebao pripasti Zagrebu odraziti na Grad i na trenutne kao i planirane radove u vodoopskrbnom sustavu.

Gradonačelnica Petra Škrobot pojasnila je kako bi sukladno novoj Uredbi Odvodnja Samobor trebala biti pripojena Vodoopskrbi odvodnji grada Zagreba i to bez ikakve naknade i mogućnosti donošenja ključnih odluka. Tome se Grad Samobor protivi i zato je s brojnim drugim gradovima, koji su također u nepovoljnoj situaciji, podigao Ustavnu tužbu. Petra Škrobot naglasila je i kako je s resornim ministarstvom i Vodoopskrbom i odvodnjom jedno bilo komunicirano na početku po pitanju ulaska u to uslužno područje i načinu donošenja odluka u tom sustavu, a sada to znači nešto sasvim drugo.

- Nije sporno da smo dio uslužnog područja, ali sporni su uvjeti pod kojim bismo trebali funkcionirati unutar tog uslužnog područja. U petak imamo novi sastanak s predstavnicima Vodoopskrbe i odvodnje pa ćemo vidjeti što će biti dalje“ – rekla je Petra Škrobot i dodala kako će vršiti pritisak na ViO da realizira planirane radove.

Darko Lisec je postavio pitanje što će biti s investitorima kojima bi posao mogao biti ugrožen ako se ne realiziraju očekivani projekti izgradnje vodovodne mreže.

Gradonačelnica je naglasila kako su na to već upozorili ViO te apelirala na investitore da vrše pritisak na ViO kako bi se projekti realizirali te ih pozvala da ako mogu da idu s njima na sastanke u ViO.

Luku Bišćana (FOKUS) zanimalo je što će biti s nagomilanim otpadom u Vrbovcu.

Zamjenik gradonačelnice Petar Burić pojasnio je kako je Grad poduzeo sve što je mogao i iscrpio sve svoje pravne mogućnosti da riješi problem ovaj problem.

- Državni inspektorat utvrdio je da se na tom području nalazi još više plastike nego prije, a zbog čega je tvrtki koja otpad navaža ispisao kazne u visini od nekoliko stotina tisuća kuna. No, ako ta tvrtka ne ukloni otpad, to će morati učiniti Ministarstvo zaštite okoliša koje bi se potom naplatilo od izvršenika – pojasnio je Petar Burić.

Željka Staneca (HSS) zanimalo je hoće li tri milijuna kuna osiguranih rebalansom za uređenje objekta nekadašnje škole u Langovoj ulici biti za potrebe visokog obrazovanju ili osnovnoškolstva, jer je načuo da bi se u taj prostor smjestilo nekoliko razreda iz OŠ Bogumila Tonija. Pitao je i u kojoj je fazi izgradnja nogostupa od Perivoja do rotora kod bivšeg Mercatora.

Gradonačelnica Škrobot je pojasnila kako se objekt u Langovoj ulici želi privesti svrsi, jer određena ulaganja su već napravljena.

- Razmatrali smo mogućnost da, dok se ne uredi zgrada broj 5 na području nekadašnje vojarne, a što ne može biti realizirano do jeseni, nekoliko razreda iz OŠ Bogumila Tonija smjestimo u prostor u Langovoj ulici. To još nije dogovoreno, ali je ostavljeno kao mogućnost ako bude nužno da bismo izbjegli treću smjenu u “bogumilcu” - rekla je gradonačelnica te dodala kako još puno predradnji treba napraviti prije osnivanja visokog školstva u Samoboru.

-Što se tiče obnove “betonke” radovi bi trebali uskoro početi, natječaj je završen, odabran je izvođač radova i sada se čeka da prođe rok žalbe – kazala je Petra Škrobot.

Martin Komes (FOKUS) predložio je da Grad kupi nekoliko AVD uređaja, odnosno vanjskih automatskih defibrilatora koji bi bili postavljeni na frenkventnim mjestima u gradu. Riječ je o uređajima koji mogu spasiti život pa su gradski čelnici rekli kako novac za tu namjenu može biti osiguran u proračunu. U Samoboru je za sada postavljeno nekoliko takvih uređaja.

Martin Komes pitao je što Grad može učiniti da se unaprijedi Hitna medicinska pomoći u Samoboru na što je gradonačelnica rekla kako će se za to založiti kroz suradnju sa Zagrebačkom županijom pod čijom ingerencijom je Hitna medicinska pomoć.

Objavljeno: 24.03.2022.