T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Građani

Izbori članova u Europski parlament

Imenovano Gradsko izborno povjerenstvo Grada Samobora

Izbori članova u Europski parlament

Županijsko izborno povjerenstvo Zagrebačke županije imenovalo je dana 23. travnja 2024. godine Gradsko izborno povjerenstvo Grada Samobora za provođenje izbora za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, koji će se održati u nedjelju 09. lipnja 2024. godine.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Samobora imenovano je u sastavu:

1. Darko Župančić, predsjednik,

2. Tina Jakupak, zamjenica predsjednika,

3. Valentina Horvat, članica,

4. Sanja Grgurić Hojski, članica,

5. Maja Gorišek, zamjenica članice,

6. Darko Milković, zamjenik članice.

Sjedište Gradskog izbornog povjerenstva Grada Samobora je u Samoboru, Trg kralja Tomislava 5, soba 316/II, broj telefona 3378-194, fax 3378-113, e-mail: gip.samobor@izbori.hr.

 

U nedjelju 09. lipnja 2024. godine održat će se izbori za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.  
 
Glasovanje će se u Gradu Samoboru održati na ukupno 71 biračkom mjestu i to na istim biračkim mjestima koja su bila određena i za izbore u Hrvatski sabor 17. travnja 2024. godine.  
Pozivamo sve birače u Gradu Samoboru, da ukoliko ne znaju na koje biračko mjesto pristupiti na glasovanje, kao i za bilo koju drugu informaciju vezano za izbore, da se obrate Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Samobora na broj telefona 3378-194, odnosno putem e-maila gip.samobor@izbori.hr, te će u kratkom vremenu dobiti podatak o biračkom mjestu na koje trebaju pristupiti na glasovanje, te bilo koju drugu potrebnu informaciju. Rješenje o određivanju biračkih mjesta može se preuzeti i na adresi https://www.samobor.hr/grad/izbori-clanova-u-europski-parlament-n9713 .
 
Na izborni dan glasovanje traje od 07,00 sati do 19,00 sati. Na biračkom mjestu glasuje se osobno putem glasačkih listića na kojima će se nalaziti 25. kandidacijskih lista sa po 12 kandidata na svakoj listi.

Na biračkim mjestima na području Grada Samobora i to na biračkom mjestu broj 5. BREGANICA I VIŠNJEVEC PODVRŠKI, Breganica 6, biračkom mjestu broj 11. CERJE SAMOBORSKO, Društveni dom Cerje, Cerje Samoborsko, biračkom mjestu broj 23. JARUŠJE, Vatrogasni dom Jarušje, biračkom mjestu broj 27. KONŠĆICA, Društveni dom Konšćica, biračkom mjestu broj 33. MALI LIPOVEC– VELIKI LIPOVEC, Šipački Breg, Šipački breg 2/1, biračkom mjestu broj 34. MALI LIPOVEC– VELIKI LIPOVEC, Dragonoš 16, biračkom mjestu broj 35. MANJA VAS, KOTARI, BUKOVJE PODVRŠKO, PREKRIŽJE PLEŠIVIČKO, Osnovna škola u Manjoj Vasi i biračkom mjestu broj 65. SVETI MARTIN, Osnovna škola u Svetom Martinu pod Okićem u nedjelju, 9. lipnja 2024. glasovat će se od 07:00 sati do 20:30 sati budući da će tokom izbornog dana određeno vrijeme bit onemogućen pristup naznačenim biračkim mjestima zbog održavanja „Zagreb Delta Rally-a“.
 
Glasački listić pravilno se ispunjava tako da se zaokruži redni broj ispred naziva samo jedne kandidacijske liste, a ako se želi jednom kandidatu s liste za koju se glasovalo dati prednost pred drugim kandidatima na toj listi se zaokružuje i redni broj ispred imena i prezimena samo jednog kandidata kojem se daje prednost (preferirani glas).
 
Radi utvrđivanja identiteta na biračko mjesto je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, te na biračkom mjestu korektnim ponašanjem birači, mogu pomoći članovima biračkih odbora, da uredno i točno obave svoju važnu dužnost. 
 
Birački odbor omogućit će glasovanje biračima koji zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje invaliditeta nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto (jer je bolestan kod kuće, osoba s invaliditetom ili nepokretna osoba i sl.), ako birač izrazi želju glasovati i o tome obavijesti Gradsko izborno povjerenstvo Grada Samobora najranije tri dana prije dana održavanja izbora na e-mail: gip.samobor@izbori.hr ili na telefon 3378-194 ili birački odbor do 12:00 sati na dan održavanja izbora. 
 
Ako birač, koji nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, a izrazi želju glasovati, ne može o tome samostalno obavijestiti Gradsko izborno povjerenstvo Grada Samobora ili birački odbor, po njegovoj uputi to može učiniti druga osoba od njegova povjerenja (npr. član obitelji, susjed i sl.) i to za jednog birača ili za birače-članove jednog kućanstva. Gradsko izborno povjerenstvo kada birač pravovremeno obavijesti da ne može pristupiti na biračko mjesto o tome će dostaviti obavijest predsjedniku ili zamjeniku predsjednika biračkog odbora. Birački odbor će svakom biraču, koji je o nemogućnosti pristupa na biračko mjesto pravovremeno obavijestio izborno povjerenstvo, odnosno na dan izbora do 12:00 sati birački odbor, omogućiti glasovanje na adresi u obuhvatu biračkog mjesta. 
 
Iznimno, kada je birački odbor na dan provođenja izbora, ali nakon 12:00 sati obaviješten da birač koji nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto želi glasovati ili ako se povodom pravodobne obavijesti birača (do 12:00 sati na izborni dan) pojave druge okolnosti zbog kojih bi uredno provođenje izbora na biračkom mjestu bilo dovedeno u pitanje, tom će biraču birački odbor omogućiti glasovanje, ako birački odbor ocijeni da će takvo glasovanje moći provesti bez ometanja glasovanja na biračkom mjestu i ako to tehnički uvjeti dopuštaju.

Objavljeno: 25.04.2024.