Grad Samobor Grad Samobor Logo

Građani

Izbori za zastupnike u Hrvatski Sabor

Izbori za zastupnike u Hrvatski Sabor
03.06.
2020.

Imenovano Gradsko izborno povjerenstvo

Izborno povjerenstvo VII. izborne jedinice za predstojeće izbore zastupnika u Hrvatski Sabor koji će se održati u nedjelju 05. srpnja 2020. godine imenovalo je dana 01. lipnja 2020. godine Gradsko izborno povjerenstvo Grada Samobora u sastavu:

  • Željka Bregeš, predsjednica
  • Valentina Horvat, članica
  • Marija Karadžole, članica
  • Josip Ćorluka, zamjenik predsjednice
  • Igor Rizmanovski, zamjenik članice
  • Tina Jakupak, zamjenica članice.

Sjedište gradskog izbornog povjerenstva Grada Samobora je u Samoboru, Trg kralja Tomislava 5, soba 17/prizemlje brojevi telefona 01/3378-194 i 01/3378-190, fax 01/3378-113, e-mail: gip.samobor@izbori.hr