T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora

Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora

Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora javna je gradska ustanova, koja u okvirima vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana svojeg područja, za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe. Osnovana je 31.08.2010. godine.

Djelatnost JVP Grada Samobora je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodnim i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama.
Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora može, uz vatrogasnu djelatnost upisanu u sudski registar, obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju vatrogasne djelatnosti ili se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost ( održavanje vozila, organizacija kulturnih i športskih priredaba, prijevoz vode i slično ), ako se time ne ugrožava obavljanje vatrogasne djelatnosti i ako se one obavljaju u manjem opsegu.

Trenutno su u postrojbi zaposlena 24 vatrogasca, uključujući i zapovjednika, koji rade u četiri smjene.
Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora osnovana je za područje Grada Samobora, ali po potrebi intervenira i na području Grada Sveta Nedelja.

Zapovjednik: Mladen Žitković

adresa: Stražnička 5, Samobor
tel: 01 3385 010
e-mail: jvp.grada.samobora@email.t-com.hr

web: www.jvp-samobor.hr