T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Kad se mlade ruke slože

Naziv projekta:  Kad se mlade ruke slože

Opis projekta: Projekt je predvidio aktivno uključivanje mladih (posebice mladih sa smanjenim mogućnostima) u dijalog s donositeljima odluka na lokalnoj razini, u cilju izrade temeljnog lokalnog dokumenta za sustavni rad s mladima - Gradskog programa djelovanja za mlade Grada Samobora. Specifični ciljevi projekta bili su: razvoj socijalnih i građanskih kompetencija sudionika; uspostava i sustavno promicanje dijaloga između mladih i donositelja odluka na lokalnoj razini; osposobljavanje sudionika za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom društvu; razvoj svijesti o potrebi ravnopravnog uključivanja mladih sa smanjenim mogućnostima u oblikovanje odluka od njihova interesa; izrada i publikacija Gradskog programa djelovanja za mlade; razvoj digitalnih kompetencija sudionika kroz osmišljanje i razvoj web platforme za povećanje participacije mladih te praćenje provedbe Gradskog programa djelovanja za mlade; povećanje znanja o Erasmus+ programu i Youthpass certifikatu te promicanje mogućnosti za mobilnost mladih.

Sudionici 

Projekt je u 3 glavne aktivnosti uključio ukupno 300 mladih, 10 donositelja odluka, 20 stručnjaka koji rade s mladima te 2 osobe u pratnji. Projekt je financiran u okviru Erasmus+ programa Europske unije, a partneri u provedbi su Udruga Pozitiva Samobor, Grad Samobor i Pučko otvoreno učilište Samobor.

Uključivanjem mladih različitih profila osigurano je poštivanje različitosti i razvoj tolerancije sudionika, kao i ravnomjerna zastupljenost različitih kategorija mladih: učenici srednjih školai studenti s područja Grada Samobora; zaposleni i nezaposleni mladi; mladi s ekonomskim, geografskim i socijalnim preprekama te mladi s posebnim potrebama.

Uz mlade, projekt je uključio i nekoliko kategorija donositelja odluka i stručnjaka koji rade s mladima: dužnosnici i službenici jedinice lokalne samouprave - Grada Samobora; socijalni radnici, rehabilitatori, stručnjaci koji rade s mladima u organizacijama civilnog društva na području Grada Samobora te stručnjaci iz drugih područja Gradskog programa za mlade kao što su kultura, sport, obrazovanje, zapošljavanje i poduzetništvo.

Aktivnosti 

Projekt je uključio provedbu sljedećih aktivnosti:

  1. Informativni događaj I. - Inicijalni događaj koji je uključio (1) upoznavanje sudionika događaja s procesom lokalnog donošenja odluka i radom tijela zaduženih za isti (Gradsko vijeće, Savjet mladih, stručne službe); (2) upoznavanje sa značenjem i primjerima dobrih praksi gradskih programa djelovanja za mlade te (3)upoznavanje zainteresirane javnosti o predstojećim projektnim aktivnostima u cilju ostvarenja njihove vidljivosti i poticanja uključivanja; događaj je temeljen na metodama prezentacije, simulacije i diskusije.
  2. Istraživanje potreba mladih - savjetovanje mladih provođenjem ankete i fokus grupa s ciljem utvrđivanja njihovih potreba u temeljnim područjima;
  3. Sastanak mladih i donositelja odluka - dijalog mladih i donositelja odluka temeljen na ishodima prethodno provedenog istraživanja, s ciljem razvoja građanskih kompetencija sudionika te oblikovanja ključnih područja i sadržaja Gradskog programa djelovanja za mlade. Metode su obuhvatile prezentaciju, simulaciju, diskusiju i vizualizaciju.
  4. Internetsko savjetovanje - javno savjetovanje o Nacrtu Gradskog programa djelovanja za mlade.
  5. Informativni događaj II. - upoznavanje sudionika događanja s Gradskim programom djelovanja za mlade te pripadajućom web platformom za praćenje njegove provedbe.

Status: završeno