T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Građani

Lokalni izbori 2021.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Samobora

Lokalni izbori 2021.

Županijsko izborno povjerenstvo Zagrebačke Županije imenovalo je dana 5. ožujka 2021. godine Gradsko izborno povjerenstvo Grada Samobora za provođenje Lokalnih izbora koji će se održati u nedjelju 16. svibnja 2021. godine.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Samobora imenovano je u sastavu:

  1. Darko Župančić, predsjednik,
  2. Željka Bregeš, potpredsjednica,
  3. Marija Karadžole, članica,
  4. Tina Jakupak, članica,
  5. Valentina Horvat, članica,
  6. Igor Rizmanovski, član.

Sjedište Gradskog izbornog povjerenstva Grada Samobora je u Samoboru, Trg kralja Tomislava 5, soba 17 (prizemlje), broj telefona 3378-194, fax 3378-113, e-mail: gip.samobor@izbori.hr.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Samobora imenuje i raspušta biračke odbore na području grada Samobora, te je dužno biračke odbore imenovati do 05. svibnja 2021. godine.

Birački odbor čine predsjednik i potpredsjednik, koji ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati na lokalnim izborima, te osam članova, koji ne smiju biti kandidati na izborima, od čega dva člana predlaže većinska politička grupacija, te dva člana oporbene političke stranke sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Samobora na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dok dva člana predlaže većinska politička grupacija, te dva člana oporbene političke stranke sukladno stranačkom sastavu Županijske skupštine Zagrebačke županije na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora.

Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore, njihov raspored odredit će Gradsko izborno povjerenstvo Grada Samobora ždrijebom, na način da će predstavnike stranaka tako rasporediti da pojedina stranka bude zastupljena u najvećem mogućem broju biračkih odbora s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika.

Političke stranke dužne su odrediti članove biračkih odbora i dostaviti njihova imena i izjave o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Samobora najkasnije 03. svibnja 2021. godine do 24,00 sata. Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Samobora u zadanom roku, Gradsko izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora od osoba koje su se prijavile za rad u biračkim odborima kao predsjednici ili potpredsjednici biračkih odbora.

Prijave za predsjednike i potpredsjednike biračkih odbora moći će se podnositi od 15. ožujka 2021. godine do 16. travnja 2021. godine, u okviru redovnog radnog vremena upravnih tijela Grada Samobora.

Prijave će se odlagati u posebnu kutiju na porti Grada Samobora, na adresi Trg kralja Tomislava 5, Samobor, na propisanom obrascu (OL-6) koji se može preuzeti u privitku ili na porti Grada Samobora.

Izdavanje potvrda/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja

Objavljeno: 11.03.2021.