T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Mali tehnopolis Samobor

Mali tehnopolis Samobor

Naziv projekta: Mali tehnopolis Samobor

Korisnik: Grad Samobor
Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Posredničko tijelo razine 2: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske  
Projekt Mali tehnopolis Samobor provodi se u sklopu Operativnog programa Razvoj poslovne infrastrukture

Opis projekta:
Projekt Mali Tehnopolis Samobor uključuje rekonstrukciju, dogradnju, opremanje i stavljanje u funkciju postojećih zgrada na prostoru bivše vojarne odnosno njihovu prenamjenu u višenamjensko središte poduzetničkog razvoja Zagrebačke županije, a posebice samoborskog kraja.Mali tehnopolis Samobor (MTS) poticat će osnivanje novih poduzeća i obrta i stvarati uvjete za rast i napredak postojećih poduzeća. Jedan od važnih ciljeva MTS-a bit će privlačenje potencijalnih poduzetnika iz okolice. Faktori privlačnosti bit će kvalitetni poslovni prostori u okviru MTS-a, manji troškovi poslovanja, dobri radni uvjeti te niz potpornih usluga usmjerenih jačanju poduzetničkih vještina i povećanju konkurentnosti poslovanja.MTS će imati višestruku funkciju – poduzetničkog inkubatora za poduzetnike početnike te pružatelja poduzetničkih potpornih usluga kroz najam prostora, korištenje zajedničkih dvorana (za sastanke, kafeterija, učionice, multimedijalna dvorana i sl.), edukacija koje se odnose na poduzetničke vještine i podizanje konkurentnosti poslovanja kroz korištenje tehnologija te mogućnosti korištenja aditivnih tehnologija u svojem poslovanju, s obzirom da će MTS biti opremljen najnovijom generacijom industrijskog 3D printera i 3D skenera.U prostornim jedinicama planiran je smještaj poduzetnika početnika te smještaj poduzetnika koji su u procesu jačanja tržišne pozicije i rasta. Inkubator će se obraćati djelatnostima prerađivačkog sektora. U području šire regije ne postoji niti jedna poduzetnička potporna institucija sličnih karakteristika, opremljena tehnološki naprednim 3D printerom i 3D skenerom industrijske namjene, stoga će Samobor od ovog projekta imati višestruku korist.Realizacijom ovog projekta kroz nabavu visokotehnološke opreme i kvalitetnu rekonstrukciju postojećih objekata postavit će se temelji za razvoj poduzetništva orijentiranog na prerađivačku djelatnost i baziranu na znanju, tehnologijama i inovativnosti.Ciljevi projekta: stvaranje poticajnog okruženja za osnivanje novih tvrtki te unaprjeđenje konkurentnosti postojećih, nastavno na prepoznate potrebe poduzetnika (sadašnjih i budućih).

Razdoblje provedbe projekta: 31 mjesec; početak provedbe je 1. studeni ove godine, a planirani završetak je 1. lipnja 2020. godine nakon čega će biti uspostavljen poduzetnički centar, inkubator te svi popratni sadržaji.

Vrijednost projekta: 21.638.344,40 kuna, a Gradu Samoboru je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., dodijeljen iznos od 19.490.552,00 kuna.

Kontakt: 
Martina Delišimunović, viša stručna suradnica za gospodarstvo i razvojne projekte
tel: +385 1  3327 101
e-mail: martina.delisimunovic@samobor.hr