T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Gradsko vijeće

Nove odluke za kraj godine

Održana sjednica Gradskog vijeća

Nove odluke za kraj godine

Gradsko vijeće Grada Samobora u ponedjeljak, 19. prosinca u samoborskoj Gradskoj vijećnici održalo je posljednju sjednicu u ovoj godini. Pitanja tijekom aktualnog sata nije bilo, a sve su točke dnevnog reda usvojene jednoglasno. Prije izglasavanje prve točke dnevnog reda koja se odnosila na novu Odluku o komunalnom doprinosu četvero vijećnika HSS-a i vijećnik HDZ-a napustili su sjednicu.

U nastavku sjednice, vijećnici su jednoglasno donijeli Odluku o komunalnom doprinosu kojom se smanjuje visina komunalnog doprinosa kako bi se privukli novi investitori.

Novom Odlukom komunalni doprinos je smanjen u rasponu od 50% pa do gotovo 100% i to za sve investitore izuzev onih koji grade trgovačke centre i skladišne prostore te se bave proizvodnom djelatnošću u užem središtu grada, konkretno u I. zoni gradnje.

Time Grad želi privući investitore koji se bave novim djelatnostima poput kreativnih i pametnih industrija. Prosječno veće plaće u tim sektorima će posljedično utjecati na gradske prihode od poreza na dohodak, što će rezultirati i porastom prihoda u proračunu. Umanjenje komunalnog doprinosa vrijedi i za gradnju stanova i obiteljskih kuća izvan I. zone što će pojeftiniti gradnju nekretnine obiteljima koje se za to odluče.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo novu Odluku o smanjenju komunalne naknade za kreativne industrije kao i tradicijske i umjetničke obrte. Za sve investicije, osim trgovačkih centara, oslobođenje plaćanja komunalne naknade u prve tri godine poslovanja je u iznosima od 100% za prvu godinu, 75% za drugu godinu i 25% za treću godinu, a za logističke centre oslobođenja iznose od 50% do 25%.

Kako bi se prostori koji se ne koriste što prije priveli svrsi, smanjeni su kriteriji za oslobođenje plaćanja komunalne naknade za obveznike koji otvaraju nove obrte u prostorima koji neko vrijeme nisu korišteni.

Novost je i da pravo na oslobađanje plaćanja komunalne naknade u 100% iznosu, za prve tri godine rada, ostvaruju obveznici koji počinju obavljati djelatnost hotela, apartmanskih naselja i kampova u novom prostoru.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili i Odluku o javnoj usluzi prikupljanja komunalnog otpada na području Samobora koja se morala donijeti zbog Zakona o gospodarenju otpadom. Zakonska je obveza svih jedinica lokalne samouprave uvesti nove cjenike koji sadrže cijenu obvezne minimalne javne usluge, takozvani fiksni dio te da se odredi cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada - takozvani varijabilni dio. Direktor Komunalca Samobor Renato Raguž pojasnio je kako za razliku od drugih gradova, pogotovo Zagreba, samoborski sustav gospodarenja otpadom nije prilagođavan davatelju usluge već građanima. Građani ne trebaju iz pričuve financirati izgradnju bokseva za otpad, kao što je to slučaj u Zagrebu, ne trebaju kupovati plastične vrećice, a komunalac Samobor u potpunosti brine o kontejnerima, otpadomjerima i kontroli sustava, a za građane bi novi model naplate odvoza otpada trebao biti pravedniji od dosadašnjeg.

Gradski vijećnici jednoglasno su prihvatili i Odluku o držanju domaćih životinja na području grada, a koja je usklađena s novim zakonskim propisima.

Vijećnici su između ostalih odluka, usvojili i Odluku o načinu financiranja mjesnih odbora i gradskih četvrti te vijeća predstavnika nacionalnih manjina kao i Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stražnika.

Bez rasprave usvojena su i izvješća o radu gradskih dječjih vrtića Grigor Vitez i Izvor u protekloj godini.

Objavljeno: 20.12.2022.