T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Građani

Obavijest srednjoškolcima!

Produljenje roka za ostvarenje 1000 kn

Obavijest srednjoškolcima!

Kako bi svi srednjoškolci, sukladno propisanim kriterijima, uspjeli ostvariti pravo na isplatu jednokratne naknade u iznosu od 1000 kuna za kupnju udžbenika produljuje se rok za predaju zahtjeva do 14. rujna 2022. godine. Samim time mijenja se i rok isplate sredstava u poslovnici FINE.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se predaje na propisanom obrascu prijave sa svom traženom dokumentacijom do 14. rujna 2022. godine. Obrazac preuzmite na dnu članka.

NAČIN ISPLATE

Isplata jednokratne naknade za kupnju udžbenika i drugog obrazovnog materijala za učenike koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada Samobora, a polaznici su srednjih škola na području grada Samobora ili drugih jedinica lokalne samouprave (osim učenici koji polaze srednje škole na području grada Zagreba), provodit će se u poslovnici FINE u Samoboru, Ul. Ljudevita Gaja 2, u razdoblju od 19. rujna do 15. listopada 2022. godine.

Podnositelji zahtjeva dužni su prilikom preuzimanja jednokratne naknade predočiti valjanu osobnu iskaznicu i dokaz o OIB-u.

Upravni odjel za društvene djelatnosti dostavit će popis učenika koji su ostvarili pravo na isplatu naknade u poslovnicu FINE u Samoboru, Ul. Ljudevita Gaja 2, najkasnije do 16. rujna 2022. godine.

Podsjećamo, Grad Samobor donio je odluku temeljem koje svi učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Samobora, a polaznici su srednjih škola na području grada Samobora ili drugih jedinica lokalne samouprave (osim učenici koji polaze srednje škole na području grada Zagreba, budući da su besplatne udžbenike dobili od Grada Zagreba) imaju pravo na isplatu jednokratne naknade za kupnju udžbenika i drugog obrazovnog materijala u iznosu od 1.000,00 kuna po učeniku.

Podnositelj zahtjeva može biti punoljetan učenik srednje škole ili roditelj/staratelj za malodobnog učenika srednje škole.

Pravo na isplatu jednokratne naknade za kupnju udžbenika i drugog obrazovnog materijala imaju učenici srednjih škola koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:

· da su državljani Republike Hrvatske,

· da imaju prebivalište na području grada Samobora,

· da su redoviti učenici srednjih škola upisani u školsku godinu 2022./2023. na području grada Samobora ili drugih jedinica lokalne samouprave (osim učenici koji polaze srednje škole na području grada Zagreba),

· da su predali zahtjev na propisanom obrascu sa svom popratnom dokumentacijom,

· da nisu dobili udžbenike ili sredstva za udžbenike iz drugog izvora financiranja, odnosno od druge jedinice lokalne samouprave.

Uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti sljedeće:

Ukoliko je podnositelj zahtjeva punoljetan učenik:

1. Potvrda o upisu u srednju školu za školsku godinu 2022./2023.

2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu učenika – preslika važeće osobne iskaznice (obostrano – mora biti vidljiv OIB)/domovnice/putovnice ili elektronički zapis o državljanstvu

3. Dokaz o prebivalištu učenika - preslika važeće osobne iskaznice ili potvrda MUP–a o prebivalištu (ne starija od šest mjeseci) ili elektronički zapis o prebivalištu

4. Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih za učenika.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva roditelj/staratelj malodobnog učenika:

1. Potvrda o upisu u srednju školu za školsku godinu 2022./2023.

2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu učenika – preslika važeće osobne iskaznice (obostrano – mora biti vidljiv OIB)/domovnice/putovnice ili elektronički zapis o državljanstvu

3. Dokaz o prebivalištu učenika - preslika važeće osobne iskaznice ili potvrda MUP–a o prebivalištu (ne starija od šest mjeseci) ili elektronički zapis o prebivalištu

4. Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih za učenika

5. Dokaz o hrvatskom državljanstvu roditelja (obostrano – mora biti vidljiv OIB) /staratelja podnositelja zahtjeva za malodobnog učenika - preslika važeće osobne iskaznice/domovnice/putovnice ili elektronički zapis o državljanstvu

6. Dokaz o prebivalištu roditelja/staratelja podnositelja zahtjeva za malodobnog učenika – preslika važeće osobne iskaznice ili potvrda MUP–a o prebivalištu (ne starija od šest mjeseci) ili elektronički zapis o prebivalištu.

Zahtjev se predaje na propisanom obrascu prijave sa svom traženom dokumentacijom do 14. rujna, 2022. godine:

· na Urudžbeni zapisnik Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, Samobor

· preporučeno poštom na adresu: Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor, s naznakom: Za sufinanciranje kupnje udžbenika i drugog obrazovnog materijala za učenike srednjih škola

Sve dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Samobora na brojeve telefona 01/3378 152, 01/3378 132, 01/3378 134 i 01/ 3378 153.

Objavljeno: 31.08.2022.

Dokumenti za preuzimanje