T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Gradsko vijeće

Održana 29. sjednica Gradskog vijeća

Proračun uvećan za otprilike 3 i pol milijuna eura

Održana 29. sjednica Gradskog vijeća

Na sinoć održanoj 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora u Centru za mlade Bunker, vijećnici su raspravljali o 38 točaka. Prisutno ih je bilo sedamnaest. 

Sve su točke prihvaćene, a njih je 36 prihvaćeno jednoglasno. Gotovo se o ni jednoj točki nije povela rasprava, tek za nekolicinu je pročelnica resornog Upravnog odjela, Martina Kovačić dala uvodno obrazloženje. Martina Kovačić je tako obrazložila izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u prošloj godini, a koje se prije svega odnosilo na olujno nevrijeme prošlog srpnja i dodatno je pojasnila da je Grad zaprimio 329 zahtjeva s ukupnom štetom u vrijednosti od otprilike 830 tisuća eura kao i odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu RH investitoru RC koji gradi veliki logistički centar u Bobovici, a čija je vrijednost procijenjena na 132 tisuće eura, a čega će 20 % ići Gradu.
Glasalo se i o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Samobora za 2024. godinu, a čime je naš proračun uvećan za otprilike 3 i pol milijuna eura, odnosno povećan je na 95 milijuna eura. Pročelnica Jelena Sirovica dodatno je pojasnila kako ovim rebalansom nisu obuhvaćeni proračunski korisnici, osim Samoborskog muzeja. Ponajviše se rebalans odnosio na dva nova projekta za koja su osigurana sredstva iz fondova EU-a; rekonstrukciju Domaslovečke ceste te obnovu Etno kućice muzeja. 

12 točaka bila su različita izvješća o radu, realizaciji programa te financijska izvješća za 2023. godinu, a koja su sva prihvaćena već spomenuto jednoglasno i bez rasprave. 5 točaka se odnosilo na prijedloge zaključaka o davanju prethodnih suglasnosti na statute samoborskih osnovnih škola. Prihvaćen je i Program rada Savjeta mladih Grada Samobora kao i izvještaj o korištenju sredstva proračunske zalihe proračuna Grada Samobora za listopad, studeni i prosinac prošle godine. Preostale točke odnosile su se na izmjene i dopune postojećih programa za ovu godinu; program gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanje prostornog razvoja, program mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i razvoj turizma, programi građenje i održavanje komunalne infrastrukture, program javnih potreba u školstvu, program javnih potreba u kulturi, program javnih potreba u sportu te program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području grada Samobora.

Izvješće o radu gradonačelnice za 2023. godinu pojasnila je sama gradonačelnica i ukratko ga pojasnila i prije svega zahvalila pročelnicima i gradskim vijećnicima koji su joj pomogli u realizaciji svih projekata. Istaknula je među svim provedenim i planiranim projektima; adaptaciju planinarskog doma Ivica Sudnik, obnovu vile Allnoch i Muzeja, dogradnju i izgradnju novih dječjih vrtića, dogradnju MTS-a, projekt SECAP, novu fazu radova na Rudniku sv. Barbara, izgradnju škole na području vojarne, dogradnju škole i izgradnju dvorane OŠ Milana Langa kao i sve manje projekte koje provode UO za društvene djelatnosti i Dječji forum. 

Prihvaćene su i točke odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne postrojbe i osnovnog školstva u Samoboru u 2024. godini. 

Jednoglasno je prihvaćena i Odluka o usvajanje Akcijskog plana za energetski i klimatski održiv razvoj (SECAP) Grada Samobora, nakon što je svim okupljenima gospođa Marijana Bakula iz tvrtke DVOKUT ECRO obrazložila Akcijski plan za energetski i klimatski održiv razvoj Samobora.

Odluka o osnivanju prava služnosti u korist trgovačkog društva HT d.d. u svrhu izgradnje elektroničke komunikacijske mreže s ciljem spajanja na optičku mrežu prihvaćena je također jednoglasno. 
Vijećnici su prihvatili i odluku o ukidanju statusa javnog dobra put na dijelu kč.br. 3042/3 k.o. Slani Dol te točku o davanju suglasnosti za provedbu projekata unutar intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH za razdoblje 2023-2027.
Prihvaćena je i točka kojom se daje suglasnost trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za zaduživanje putem financijskog leasinga, a čime će nabaviti dva komunalna vozila za prikupljanje otpada.

AKTUALNI SAT

Aktualni sat je trajao tridesetak minuta, a započeo je predstavljanjem nove pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gospođe Zrinke Breglec. 

Odmah zatim za riječ se javila vijećnica HSS-a, gospođa Marija Lindić koja je sve prisutne obavijestila da je nakon dva desetljeća članstva u HSS-u i obnašanja dužnosti predsjednice HSS-ove organizacije Hrvatsko srce zatražila ispisnicu iz stranke radi neslaganja s vodstvom. Najavila je kako u Gradskom vijeću nastavlja djelovati kao nezavisna vijećnica. 

Riječ je zatražila i nezavisna vijećnica Irena Franceković koja se osvrnula na pitanje legitimiteta javljanja građana Samobora u td Komunalac da određeni period neće biti na svojoj adresi, a kako bi izbjegli opomene radi neotvaranja spremnika za otpad. Zanimalo ju je također gradi li se objekt uz samoborski dom zdravlja u skladu s važećim zakonima i izrazila sumnju da je možda čak riječ o izigravanju postojećih prostornih planova. Resorni pročelnik uputio ju je da sve sumnje može uputiti nadležnim tijelima koji su zaduženi da ispitaju stanje na terenu, ali da Grad sasvim sigurno radi u skladu sa svim važećim propisima i zakonima. Gradonačelnica se osvrnula na dio koji se ticao Komunalca i rekla kako je unaprijed pojašnjeno kako je riječ o modelu koji se još ispituje i da će se sukladno stanju na terenu ići u izmjene načina naplate i da ljudi nisu kažnjavani radi neotvaranje spremnika za smeće već radi ne preuzimanja ključeva odnosno kartica. 

Marija Lindić u drugom obraćanju upitala je resornu pročelnicu i gradonačelnicu radi li se na rješavanju problema s kojim se susreću ponajprije udruge umirovljenika na našem području; problem vođenja udruge i povećanja sredstava za institucionalnu podršku. Gradonačelnica je pojasnila kako su svjesni problema i da se iz godine u radi na povećanju sredstava udrugama. 

Davor Daničić, vijećnik iz redova SDP-a zamolio je da se u GČ Južno naselje vrate manji koševi za otpad jer ih nedostaje u parkovima. 

Darko Lisec, također vijećnik iz redova SDP-a upitao je ispred Samoborske narodne garde je li odlučeno o njihovom zahtjevu da postanu dio Statuta Grada i da kao takvi postanu dio službenog gradskog protokola. Gradonačelnica Škrobot objasnila je kako s resornom pročelnicom Valentinom Horvat i predsjednikom Gradskog vijeća Miranom Šoićem već duže vrijeme radi na tome da se iznađe način i modalitet vođenja Samoborske narodne garde, a da bude u skladu s pravnim aktima. Nadodala je i kako se proučava na koji način to imaju riješeno drugi gradovi, poput Karlovca i Varaždina i da će se po potrebi čak ići u posjet tim gradovima kako bi se ispitao način na koji su oni riješili iste situacije. 

Osvrnuo se i na pitanje novih autobusnih linija, a na što je gradonačelnica svima pojasnila da je natječaj za prijevoz u tijeku, rok za završetak je sredina travnja, a nakon Uskrsa najavila je i konferenciju za medije na kojoj će se iznijeti više detalja. 

 

Objavljeno: 29.03.2024.