T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Potpore

Potpore obrtima

Javni poziv za dodjelu potpora umjetničkim i tradicijskim obrtima

Potpore obrtima

Otvoren je Javni poziv za dodjelu potpora umjetničkim i tradicijskim obrtima na području grada Samobora u 2022. godini. Ukupno je u Proračunu Grada Samobora za 2022.g. osigurano 50.000 kuna za ovu potporu. Pojedinačna potpora iznosi 80% prihvatljivih troškova do maksimalnog iznosa od 7 500 kuna.

Javni poziv otvoren je do zaključno sa 16. prosincem 2022. godine. Popis prihvatljivih troškova, uvjeti za dodjelu potpore te potrebni obrasci i dokumentacija za prijavu nalaze se na dnu članka.

Objavljeno: 12.12.2022.