Grad Samobor

Građani

Preko Slapnice od sada Matinim mostom

21.10.
2019.

Radno obilježili Međunarodni dan krajobraza

Dana 20. listopada 2019. godine obilježio se treći Međunarodni dan krajobraza Vijeća Europe na temu "Krajobraz i voda". Unutar Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje područje potoka Slapnica zbog svoje divlje ljepote i prirodnih bogatstava zakonom je zaštićeno kao značajni krajobraz od 1964. godine.

Međunarodni dan krajobraza Park je obilježio u krajobrazu Slapnice, na lokaciji prilaza slapu Brisalo. Kod njega je izgrađen drveni most preko Slapnice, no unazad nekoliko mjeseci jaka bujica pomaknula je njegov istočni kraj za pola metra. Most i dalje služi prelasku, no malo je nagnut i pitanje je kako će se ponašati u budućnosti. Stoga je Park prirode, u suradnji s HPD Jastrebarsko, općinama Krašić i Žumberak, kojima je potok Slapnica linija razgraničenja, podigao novi most. Novi most dobio je ime po Mati, mlinaru koji je godinama održavao i popravljao stari most, a na simboličan način - prelaskom preko novog mosta prva je prešla Nada Mauzer, njegova žena koja je čitav život provela u obližjem mlinu i posljednji je stalni stanovnik Slapnice. 

Citat o prilazu Vranjačkom slapu:
"...Planinar mora da udari lijevo uz maleni pokrajnji potočić, sad preskakujući s jedne na drugu obalu, sad verući se tik potočića uz stablje i kamenje, a onda opet gazeći do gležnja po koritu brzice. Tako se napokon prikučiš uskom kutu jaruge, iz kojega na daleko dopire mukli šum slapa Brisala. Kad ga ugledaš, imaš čemu da se diviš! Istječući kao iz podzemne pećine ruši se voda u krupnim mlazovima niz vrletne pećine od 50 metara po širokom žlijebu sunovratice u dubinu. Slap pada uz bučni šum okomito u potok, a kako je donji dio pećine uleknut, može planinar da zadje pod njezin svod i da stoji iza vodena mlaza i tako motri sjajni slap..." (Josip Pasarić, 1922.)