Grad Samobor

Potpore

Prijavite projekte!

Prijavite projekte!
10.01.
2018.

Grad Samobor raspisao je Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz područja kulture, socijalne skrbi i zdravstva te vjerskim zajednicama za 2018. godinu.

Ovim putem pozivaju se organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad u području kulture, socijalne skrbi, zdravstva, neformalnog obrazovanja djece i mladih, skrbi o umirovljenicima te skrbi o osobama s invaliditetom kao i vjerske zajednice da se prijave za financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju navedenih područja i/ili za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju organizacija.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 2.645.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana, početno s 10. siječnja 2018. godine, a završno sa 8. veljače 2018. godine.

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na Internet stranici Grada Samobora (www.samobor.hr).

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adrese elektronske pošte:

  • nikolina.puljic@samobor.hr (za projekte u kulturnim djelatnostima te za prijave vjerskih zajednica),
  • silvio.ivan.zugaj@samobor.hr (za projekte iz socijalne skrbi i zdravstva).