T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Priprema, pozor...gablec!

Priprema, pozor...gablec!

Gradu Samoboru odobren je projekt pod nazivom Priprema, pozor...Gablec! u okviru Poziva Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017.-2018.) iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije - Operativni program za hranu i/ili materijalnu pomoć 2014. – 2020.

Sredstva su odobrena u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova od 363.850,73 kune.

Partneri u projektu su sve osnovne škole sa samoborskog područja, Bogumila Tonija, Samobor, Milana Langa, Mihaela Šiloboda i Rude, a ukupno je obuhvaćeno 344 djece, sukladno dokumentaciji koju su pripremile škole. 

Svrha projekta je povećanje obujma pomoći posebno ranjivoj skupini djece koja žive ili su u riziku od siromaštva, osigurati redovitu i kvalitetnu školsku prehranu s ciljem unaprjeđenja kvalitete života i smanjenja socijalne isključenosti.
Grad Samobor i ranije je izdvajao sredstva za sufinanciranje školske prehrane, no ovim projektom povećava se broj djece kojoj će se izravno pomoći. 

Razdoblje provedbe projekta: 4. rujna 2017. – 15. lipnja 2018.

Ciljevi projekta:

  • Osiguravanje redovite i kvalitetne školske prehrane za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva
  • Unapređenje kvalitete života djece
  • Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti
  • Jednake mogućnosti odrastanja za svu djecu u OŠ Grada Samobora

Za najpotrebitije učenike samoborskih osnovnih škola osigurat će se besplatna prehrana