T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Potpore

Samobor boduje i društveni angažman

Objavljen natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

Samobor boduje i društveni angažman

I u ovoj godini Grad Samobor stipendirat će učenike i studente te mlade glazbenike. Natječaj je otvoren 15., a traje do 29. listopada do kad se zaprimaju prijave kandidata.

Kandidati mogu predati molbu za više vrsta stipendija, ukoliko to naznače na prijavnici budući da je raspisan jedinstven natječaj. Na taj način omogućit će se da kandidati ostvare pravo po osnovi na kojoj mogu postići najveći broj bodova.

Najznačajnije izmjene u odnosu na prošlu godinu odnose se na:

  • prihodovni cenzus obitelji, koji je do sada iznosio 1.800,00 kuna po članu kućanstva (za kandidate koji se natječu za stipendije temeljem kriterija socio-ekonomskog statusa) od ove godine utvrđuje se zaključkom gradonačelnika, te iznosi 2.000,00 kuna,
  • jedan član Povjerenstva za stipendije imenuje se iz reda Savjeta mladih,
  • sportski rezultati boduju se za učenike i studente koji se natječu za ostvarivanje prava na stipendiju temeljem kriterija izvrsnosti, neovisno o smjeru obrazovanja, ali isključivo za natjecanja pod ingerencijom Hrvatskog školskog sportskog saveza odnosno Hrvatskog akademskog sportskog saveza,
  • uvodi se bodovanje društvenog angažmana kandidata na način da se bodovi dodjeljuju za volontiranje, sudjelovanje u Erasmus+ projektima te za aktivno članstvo u udrugama i/ili klubovima.

Za školsku/akademsku godinu 2018./2019. dodijelit će se najviše 7 stipendija za učenike po kriteriju izvrsnosti, 10 stipendija za studente po kriteriju izvrsnosti, 3 stipendije za učenike mlade glazbenike, 2 stipendije za studente mlade glazbenike, 30 stipendija za učenike temeljem socio-ekonomskog statusa te 15 stipendija za studente temeljem socio-ekonomskog statusa.

Iznos stipendije utvrđuje se za učenike i učenike mlade glazbenike temeljem kriterija izvrsnosti 500,00 kn mjesečno, za studente i studente mlade glazbenike 800,00 kn mjesečno, za učenike temeljem kriterija socio-ekonomskog statusa 600,00 kn mjesečno, za studente temeljem kriterija socio-ekonomskog statusa 1.000,00 kn mjesečno.

Učenicima srednjih škola koji se obrazuju za trogodišnja deficitarna zanimanja utvrđena listom deficitarnih zanimanja, a koji ostvare pravo na stipendiju Grada Samobora, mjesečni iznos stipendije uvećat će se za iznos od 400,00 kn, sufinanciranih od strane Udruženja obrtnika Samobor.

Prijave za dodjelu stipendija, sa svom traženom dokumentacijom, predaju se, ponavljamo, do 29. listopada u zatvorenim omotnicama, u Urudžbenom zapisniku Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, Samobor, soba 2 ili šalju preporučeno poštom na adresu: Grad Samobor, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Samobor, Trg kralja Tomislava 5.

Objavljeno: 15.10.2018.