T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Projekti

Samobor je veliko gradilište

U prometnice se trenutno ulaže preko 3, 7 milijuna eura

U Samoboru se intenzivno uređuju prometnice. Nedavno su završeni radovi na nekoliko prometnica, a trenutno je otvoreno osam gradilišta. Vrijednost tih radova je preko 3,7 milijuna eura. Radove su obišli gradonačelnica Petra Škrobot i zamjenik Petar Burić sa suradnicima. Izrazili su zadovoljstvo što se radovi odvijaju planiranom dinamikom te što će po njihovom završetku sigurnost svih sudionika u prometu biti na višoj razini.

„Ulaganjem u komunalnu infrastrukturu podižemo kvalitetu života naših sugrađana, jer uređenjem prometnica sigurnost svih sudionika u prometu će biti veća, a naš grad još ljepši i uređeniji. Naš plan za ovu godinu po pitanju ulaganja u uređenje, izgradnju prometnica i nogostupa te sanaciju klizišta je ambiciozan i u proračunu smo osigurali značajna sredstva. Zadovoljni smo dinamikom kojoj se radovi odvijaju, jer još uvijek smo u zimskom periodu, a neki od planiranih projekata su već završeni ili su pred završetkom. Trenutno se radovi izvode na području tri gradske četvrti i četiri mjesna odbora. Ukupna vrijednost radova na trenutno otvorenim gradilištima i nedavno završenim projektima je preko 3,7 milijuna eura, a po završetku svih radova Samobor će dobiti preko 5 000 metara novouređenih prometnica „ - istaknula je gradonačelnica Petra Škrobot.

U Ulici Josipa Kozarca u Lugu Samoborskom su, nakon sanaciji oborinske odvodnje, izvedeni i radovi na asfaltiranju prometnice u duljini od 340 m. Radovi su obuhvatili „frezanje“ postojećeg asfaltnog zastora, prilagođavanje poklopaca komunalnih instalacija na visinu te izvedbu novih asfaltnih slojeva. Vrijednost radova je 57.300,00 eura.

Završeni su radovi i na uređenju Ulice Miljenka Novosela i Ulice Branka Vuka. Radovi u Ulici Miljenka Novosela u duljini od 380 m su obuhvatili skidanje dotrajalog asfalta, proširenje ceste, širok iskop, postavu geotekstila, zamjenu materijala i novi asfaltni zastor. Vrijednost radova je 82.335,96 eura.

U Ulici Branka Vuka izvedeni su radovi na izgradnji nove kolničke konstrukcije u duljini 175 m s obostranim rubnjacima i novim slivnicima i slivničkim vezama te novi asfaltni zastor za teško teretno opterećenje u dijelu industrijske zone. Vrijednost radova iznosi 82.582,50 eura.

Jedno od trenutno većih otvorenih gradilišta je ono u Ulici kralja Krešimira IV. Radovi obuhvaćaju izvedbu novog asfaltnog zastora na kolniku i pješačkoj stazi u duljini od 620 metara, te zamjenu dotrajalih stupova javne rasvjete. Vrijednost radova je oko 340.000,00 eura.

Novo ruho dobit će i Ulica Matije Petra Katančića. U sklopu rekonstrukcije radi se nova obostrana pješačko-biciklistička staza i nova kolnička konstrukcija. Rekonstrukcijom je obuhvaćeno oko 650 metara prometnice. Zona zahvata je početak biciklističke rute u Ulici Petra Katančića do Mirnovečke ulice. Realizacijom ovog projekta Grad Samobor će povećati mrežu pješačko – biciklističkih staza te će se povezat biciklističkom stazom koja vodi do Svete Nedelje. Vrijednost radova je oko 545.000,00 eura.

Uređuje se i Ulica 30. svibnja. Rekonstrukcija prometnice obuhvaća zamjenu kanalizacijskih cijevi, novu rasvjetu, odvodnju, proširenje prometnice i novi asfalt u duljini 660 m. Na većem dijelu dionice dotrajala vodovodna mreža bit će zamijenjena novom. U sklopu radova izvodi se i pješačka staza duž cijele dionice, od pekarnice Zemljič do ugostiteljskog objekta Romansa, što će značajno doprinijeti sigurnosti svih pješaka. Trenutno je u tijeku postava rubnjaka. Vrijednost radova iznosi oko milijun eura.

U ulici Golubići u naselju Falaščak u tijeku je sanacija klizišta. Površina klizišta iznosi cca 70 m2, a dubina klizne plohe je oko 2,5 m. Kako bi se spriječilo daljnje klizanje, izbušeno je 13 pilota promjera 40 cm koji su spojeni naglavnom armiranobetonskom gredom. Klizište se proteže uz cestu u duljini od 15 metara, a nakon sanacije i stabilizacije na dijelu predmetne ceste koja je bila zahvaćena radovima sanacije klizišta, izvodi se sloj drobljenog kamenog materijala te zavrsni sloj asfaltne mjesavine debljine d=8,0 cm. Nasuti dio padine bit će obložen humusnim materijalom, a očekivani vijek upotrebe ove građevine je 50 godina. Vrijednost radova je 47.196,54 eura.

U naselju Podgrađe Podokićko u tijeku je izgradnja pješačke staze duljine 590 m. Novoizgrađena pješačka staza povezat će Podgrađe Podokićko i Dolec Podokićki te na tom području uvelike pridonijeti sigurnosti pješaka. Vrijednost radova je 329.078,75 eura.

Pred završetkom su sveobuhvatni radovi treće, ujedno posljednje, faze uređenja Starogradske ulice. U sklopu rekonstrukcije izvest će se nova kolnička konstrukcija u duljini 615 metara s novom pješačkom stazom i novom LED rasvjetom. U sklopu radova izvodi se i podzemno napajanje na niskonaponsku električnu mrežu te podzemni privodi na optičku infrastrukturu. Vrijednost tih radova je oko 950.000,00 eura. Prije ovih završnih radova, napravljena je potpuna sanacija javne mješovite odvodnje kao i dotrajalog vodoopskrbnog sustava iz 1913. godine. U sklopu sanacije javne mješovite odvodnje realizirano je 1084 metara novog kanalizacijskog kolektora s novim izvodima za šest priključnih ulica te je rekonstruirano 135 kućnih priključaka. Projekt je realiziran bespovratnim sredstvima iz fondova EU-a u iznosu od 1.048.052,14 €.

U sklopu rekonstrukcije vodovodnog sustava rekonstruirano je ukupno magistralnog i opskrbnog cjevovoda u ukupnoj duljini 1525 metara uključujući i 76 rekonstruiranih priključaka. Ukupna vrijednost realiziranog projekta je 828.118,02 €, a sredstva su osigurana u gradskom proračunu.

Pred završetkom su i radovi na novoj kolničkoj konstrukciji s oborinskom odvodnjom u Ulici Jelenščak u duljini od 630 m vrijednosti oko 170.000,00 eura.

U tijeku je izvanredno održavanje dijela ulice Pod Jelom u naselju Vrhovčak. Prometnica će biti asfaltirana u duljini od 380 m, izmjestiti će se stupovi javne rasvjete, izvesti radovi na odvodnji, postavit će se prometna signalizacija i urediti zelene površine. Vrijednost radova je 113.433,75 eura.

Objavljeno: 13.03.2024.