Grad Samobor Grad Samobor Logo

Gradsko vijeće

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

28.02.
2020.

Nikolina Puljić Glasnović nova ravnateljica Samoborskog muzeja

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora, održanoj 27. veljače, jednoglasnu podršku svih vijećnika za novu ravnateljicu Samoborskog muzeja dobila je Nikolina Puljić Glasnović, sada viša stručna suradnica za ustanove i udruge u kulturi u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Samobora. Četverogodišnji mandat počet će obnašati od 2. ožujka ove godine.

Kao i ova, uglavnom bez rasprave i uz minimum pitanja i zamjerki, jednoglasno je usvojena i većina ostalih točaka dnevnog reda, od promjene Statuta i Statutarne odluke zbog usklađivanja s promjenama u Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi, preko promjene (iz istih razloga) Poslovnika Gradskog vijeća u prvom čitanju te davanja suglasnosti Komunalcu za zaduživanje putem financijskog leasinga od 1,2 milijuna kuna za nabavu hidraulične platforme za postavljanje LED rasvjete i šatora za privremeno deponiranje korisnog otpada na pretovarnoj stanici Trebež, pa do Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada u 2019. godini, Izvješća Savjeta mladih u 2019. godini (koje je podnio predsjednik Savjeta Lovro Broketa) i Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada u prosincu 2019. i siječnju 2020. godine. 

Gradski su vijećnici jednoglasno donijeli i zaključak da se prihvati kreditna ponuda OTP banke, kojom će se Grad zadužiti u ovoj godini u visini od 37,9 milijuna kuna za komunalne aktivnosti. Radi se o najpovoljnijoj od četiri bankarske ponude (s nepromjenjivom kamatom od 0,91 posto i otplatom kredita od sljedeće pa do kraja 2030. godine). Ipak, kad je kod sljedeće točke dnevnog reda trebalo donijeti i Odluku o tom istom zaduženju Grada, vijećnici oporbe to nisu prihvatili (četiri glasa protiv i dva suzdržana), uz brojne primjedbe da se radi o predizbornom zaduživanju, da bi možda trebalo graditi školu u Farkaševcu, a ne sportske terene, da bi trebalo koristiti za komunalnu infrastrukturu namjenska sredstva... Sredstva kredita koristit će se, pojasnio je zamjenik gradonačelnika Željko Stanec, za financiranje sljedećih kapitalnih objekata: nabava vatrogasnog vozila, izgradnja igrališta s umjetnom travom u Samoboru i Farkaševcu, rekonstrukcije nerazvrstanih cesta prema usvojenom programu, izgradnja zamjenskih mostova, pješačkih i biciklističkih staza i sanacija klizišta.

S tek jednim suzdržanim glasom Irene Franceković donesen je zaključak o otpisu financijske imovine i vlastitih izvora iz poslovnih knjiga Grada Samobora. Nezavisna vijećnica Irena Franceković smatra da se radi o grešci u knjiženju, sa čime se nije složio pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić, rekavši da je tako knjiženo od 2007. godine i da u međuvremenu dvije revizije nisu na to imale primjedbi, a sad je revizija tražila da se knjiženje uskladi u sudskim i gradskim knjigama.

Veliku raspravu, ali uz jednoglasno prihvaćanje svih vijećnika, izazvao je Zaključak o otpisu potraživanja prema trgovačkim društvima zbog brisanja iz sudskog registra i nemogućnosti izvršenja prisilne naplate. Marinko Džepina, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i projekte EU, pojasnio je da se radi o nenaplativim potraživanjima prema trgovačkim društvima koja su otišla u stečaj i već su sva brisana iz registra Trgovačkog suda (njih 160) i to u periodu od 1997. godine te da se radi dijelom o nenaplaćenoj komunalnoj naknadi (koju naplaćuje Komunalac) te nenaplaćenoj spomeničkoj renti i porezu na tvrtku (koje naplaćuje Upravni odjel za financije). Lovro Mihelić (HDZ) pitao je za ukupni iznos otpisanih dugova, a kad je pročelnik rekao da je taj iznos samo za komunalnu naknadu oko 4 milijuna kuna, Mihelić je rekao da je ukupan otpis, prema njegovim saznanjima, oko 17 milijuna kuna. Njega je, kao i Vladimira Skendrovića, zanimalo tko je odgovoran što dugovanja nisu naplaćena na vrijeme, a pročelnik je odgovorio da su cijelo vrijeme poduzimane sve radnje za naplatu koje zakon omogućava. Također, Lovro Mihelić, a potom i Vladimir Skendrović, imali su primjedbe da se na popisu za otpis nalaze i tvrtke koje vode ljudi (V. Skendrović rekao je desetak njih no nije želio navesti niti tvrtke, niti imena) koji i dalje posluju s Gradom u nekim novoosnovanim tvrtkama te je konstatirao da se uredni platiše osjećaju neravnopravnima. S tim se djelomično složio Željko Stanec no, dodao je, to bi trebao riješiti zakonodavac koji omogućava otvaranje novih tvrtki osobama koje su imale tvrtke s nepodmirenim dugovima koje su otišle u stečaj. On smatra da bi to trebalo vezati uz OIB, no zakonodavac to ne mijenja.

Bez glasova oporbe (jedan  protiv i četiri suzdržana) donesen je zaključak o prihvaćanju ponude za prodaju dvije gradske parcele kod Autobusnog kolodvora trgovačkom društvu Hornet Medical d.o.o., po cijeni od 1.311.000 kuna. Iako je to bila jedina ponuda na javnom natječaju, Irena Franceković izrazila je sumnju da se radi o pogodovanju jednoj osobi, jer se po njenom mišljenju radi o rasprodaji gradske imovine po cijenama daleko ispod tržišnih.

Na početku sjednice je predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić rekao da je dobio pismo vijećnika Vladimira Skendrovića, kojim ga obavještava da je 15. siječnja napustio HDZ te da postaje nezavisni vijećnik i da napušta mjesto u Međustranačkom vijeću, ali ostaje članom Odbora za financije. Miran Šoić na kraju je najavio sljedeću sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora za 26. ožujka.

Aktualni sat

Na upit Irene Franceković kada će se početi rješavati komunalni problemi u MO Gradna, zamjenik gradonačelnika Željko Stanec odgovorio je da će biti napravljeno sve što je ušlo u program za 2020. godinu, a prioritet je izgradnja nogostupa prema Samoboru (koja će zbog duljine trase trajati 2 do 3 godine), pa proširenje mosta između MO Otok i MO Gradna. Irena Franceković izrazila je i bojazan građana, vlasnika zemljišta, koji se pozivaju u Odvodnju, vezano uz izgradnju budućeg kolektora, da neće dobiti pravednu nadoknadu. Željko Stanec pojasnio je da se rješavaju imovinsko–pravni odnosi za budući kolektor i da će naknada biti pravična, a dobar dio predmeta već je i riješen.

Damir Skok (Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti) pitao je što je s bazenima u Samoboru, s daljnjim uređenjem bazena na Vugrinščaku i s najavljenom izgradnjom novog bazena.
Željko Stanec podsjetio je da su na Vugrinščaku lani obnovljena i uređena oba bazena, a ove će godine biti obnovljena i zgrada uz bazen. Za planirani novi bazen na području bivše vojarne, pojasnio je da se Grad javio na natječaj Urbane aglomeracije, no za projekt je odobreno tek 30% potrebnih sredstava i Grad ne bi to mogao realizirati. Zato je zahtjev ponovljen, uz traženje većeg iznosa, uz najavu da bi Grad osigurao dio sredstava u 2021. i 2022. godini, a ostalo da se osigura iz EU fondova.

Lovro Mihelić zatražio je pisani odgovor na svoj prijedlog da Grad osigura neki prostor kako bi se omogućilo otvaranje privatne kirurške ambulante, jer su stalne velike gužve u ambulanti u Samoboru u koju dolaze liječnici iz Merkura na svega 2 sata dnevno. Pročelnik za društvene djelatnosti Juro Horvat složio se da Samoboru nedostaje specijalista, a prostor vapi za obnovom, iako Samobor izdvaja najviše sredstava u Zagrebačkoj županiji za zdravstvo i sufinancira specijalističke ambulante i Hitnu pomoć te je najavio da će razgovarati s ravnateljem DZ Zagrebačke županije, kao i s pročelnicom za zdravstvo u županiji.

Lovro Mihelić zatražio je i da mu se dostavi popis nekretnina u vlasništvu Grada, a Marinko Džepina pozvao ga je u Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte EU, gdje će popis dobiti na uvid.