Grad Samobor

Sportski objekti Samobor

Sportski objekti Samobor

Javna ustanova “Sportski Objekti Samobor”osnovana je odlukom Gradskog vijeća Grada Samobora 28. lipnja 2007. godine.

Ustanova upravlja sa sportskim objektima u vlasništvu Grada Samobora, i to:
Sportska dvorana Samobor – velika
Sportska dvorana Samobor – trim kabinet
Sportska dvorana Rude
Bogumil Toni – velika dvorana
Bogumil Toni – borilačka dvorana
Bogumil Toni – korektivna dvorana
Sportska dvorana OŠ Samobor – velika
Sportska dvorana OŠ Samobor – korektivna

Djelatnosti Ustanove su:
- upravljanje i održavanje sportskih građevina
- sportska poduka
- sportska rekreacija

Ravnatelj: Vladimir Čerkez

adresa: Andrije Hebranga 26a, Samobor
tel: 01 3378 901
e-mail: vladimir.cerkez@sportski-objekti-samobor.hrmaja.biondic@sportski-objekti-samobor.hr

web: www.samobor.hr/sportski-objekti