Grad Samobor Grad Samobor Logo

Sportski objekti Samobor

Sportski objekti Samobor

Javna ustanova “Sportski Objekti Samobor”osnovana je odlukom Gradskog vijeća Grada Samobora 28. lipnja 2007. godine.

Ustanova upravlja sa sportskim objektima u vlasništvu Grada Samobora, i to:
Sportska dvorana Samobor – velika
Sportska dvorana Samobor – trim kabinet
Sportska dvorana Rude
Bogumil Toni – velika dvorana
Bogumil Toni – borilačka dvorana
Bogumil Toni – korektivna dvorana
Sportska dvorana OŠ Samobor – velika
Sportska dvorana OŠ Samobor – korektivna

Djelatnosti Ustanove su:
- upravljanje i održavanje sportskih građevina
- sportska poduka
- sportska rekreacija

Ravnatelj: Vladimir Čerkez

adresa: Andrije Hebranga 26a, Samobor
tel: 01 3378 901
e-mail: vladimir.cerkez@sportski-objekti-samobor.hrmaja.biondic@sportski-objekti-samobor.hr

web: www.samobor.hr/sportski-objekti