T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Strategija zelene urbane obnove Grada Samobora

 

Naziv korisnika: Grad Samobor

Kod projekta: NPOO.C6.1.R5.01.0043

Naziv projekta: Strategija zelene urbane obnove Grada Samobora

Kod poziva: NPOO.C6.1.R5.01

Naziv poziva: „Izrada strategija zelene urbane obnove“

Poveznica: Strategija zelene urbane obnove Grada Samobora

Grad Samobor potpisao je dana 10. svibnja 2023. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu Strategije zelene urbane obnove Grada Samobora. Projekt je vrijedan 34.839,72 eura, a sufinanciran je iz instrumenta za oporavak NextGenerationEU Europske unije kroz Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 33.180,70 eura.

O projektu: Provedbom projekta “Strategija zelene urbane obnove Grada Samobora” Grad Samobor osigurao je sredstva za izradu strateškog akta kojem je cilj razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Cilj izrade strategije je osigurati temelj razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene. Ciljna skupina projekta je Grad Samobor, a krajnji korisnici su svi stanovnici Grada.

Na temelju izrađene Strategije zelene urbane obnove Grada Samobora stvorit će se preduvjeti za planiranje i provođenje projekata zelene infrastrukture, kružnog gospodarstva, održivog upravljanja okolišem i zgradama koji su u skladu s odredbama načela „ne nanosi bitnu štetu“. Rezultat projekta jest donesena Strategija zelene urbane obnove Grada Samobora koja će biti primijenjena na područje cijele jedinice lokalne samouprave.

Aktivnosti projekta:

A1 Izrada strategije zelene urbane obnove

A2 Upravljanje projektom i administracija

A3 Promidžba i vidljivost projekta

Trajanje: od 14. listopada 2022. do 31. listopada 2023.

Kontakt: Martina Delišimunović, dipl.iur. – voditeljica projekta, martina.delisimunovic@samobor.hr

 

 

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”