Grad Samobor Grad Samobor Logo

Novosti   /   Građani

Uništavanje ambrozije

Podsjetnik vlasnicima i posjednicima zemljišta

Uništavanje ambrozije

 Podsjećaju se svi vlasnici i posjednici zemljišta da su obvezni pridržavati se Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. (Narodne novine br. 72/07) u cilju njenog suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja.

Ambrozija se može uklanjati i suzbijati sljedećim mjerama: ­ agrotehničkim: pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine; ­ mehaničkim: međurednom kutivacijom, okopavanjem, plijevljenjem i pročupavanjem izbjeglih biljaka, redovitom (višekratnom) košnjom, priječenjem prašenja i plodonošenja biljaka; ­ kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za primjenu koja je priložena uz sredstvo.

Isto tako, prema odredbama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu (Službene vijesti 2/15 i 9/15), vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju odnosno sprečavati njegovu zakorovljenost i obrastanje višegodišnjim raslinjem.

Objavljeno: 06.07.2020.