T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Upoznaj poduzetnika - Ja tajkun

Upoznaj poduzetnika - Ja tajkun

Naziv projekta: Upoznaj poduzetnika - Ja tajkun

Opis projekta: Ideja projekta počiva na promociji poduzetništva na mladima zanimljiv i prihvatljiv način, putem aplikacije za mobilne uređaje.Ovaj projekt se provodi u okviru Programa „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., kao temeljnog strukturnog instrumenta Europske unije kojim se državama članicama pruža potpora za ulaganje u ljudski kapital i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Potpora projektu osigurana je iz Grupe 2. - Promocija poduzetništva i obrta, čiji je cilj poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju.

NOSITELJI / PARTNERI NA PROJEKTU: Poduzetnički centar Samobor d.o.o. / Grad Samobor, Pučko otvoreno učilište Samobor, Srednja strukovna škola Samobor

Datum početka i završetka projekta: 20.07.2015. - 20.7.2016.
Ukupna vrijednost projekta: 141.227,80 kn
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 113.538,20
Iznos vlastitog sufinanciranja: 27.689,60 KN

CILJ PROJEKTA
Cilj projekta usmjeren je motivaciji i jačanju kapaciteta mladih za poduzetništvo, prvenstveno kroz igru i zabavni sadržaj aplikacije koja simulira poduzetnički poduhvat.

SVRHA PROJEKTA

  • Poticanje poduzetničke aktivnosti mladih.
  • Povećanje broja mladih koji se samozapošljavaju nakon završetka formalnog školovanja.
  • Poticanje suradnje obrazovnog sustava i gospodarstva.
  • Unapređivanje sustava informiranja o mogućnostima samozapošljavanja i poduzetništva.
  • Poticanje partnerstva između svih dionika.
  • Poticanje softverske industrije na razvoj kvalitetnog promotivnog softvera.

CILJNE SKUPINE
Glavna ciljna skupina polaznici su Srednje strukovne škole završnih razreda, koji će steći priliku za intenziviranje poduzetničkih ambicija i dostizanje svojih punih potencijala (60 učenika).

Lokalna vlast stvara potencijal za pozitivne trendove u politici s mladima.

Srednja strukovna škola Samobor razvija kompetencije mladih u ostvarenju ekonomske koristi i konkurentnosti na tržištu rada.

Pučko otvoreno učilište sudjeluje u kreiranju inovativnog oblika edukacije koji mladima približuje poduzetništvo.

Subjekti malog gospodarstva postaju primjeri dobre poduzetničke prakse te se povezuju s obrazovnim sustavom.

Krajnji korisnici su sva populacija s interesom za poduzetništvo, udruge mladih, nastavnici, odgojitelji.

PLANIRANE AKTIVNOSTI

  1. Provesti istraživanje obrazovnih potreba anketiranjem mladih (učenici trećih i četvrtih razreda Srednje strukovne škole Samobor). Anketa će biti usmjerena prema stavovima mladih o poduzetništvu općenito te motiviranju mladih na uporabu mobilne aplikacije.
  2. Organizirati motivacijske razgovore o poduzetništvu (tri dvodnevne radionice) koje će voditi stručnjaci za motivaciju i poduzetništvo, a bit će uključeni polaznici Srednje strukovne škole Samobor, njihovi nastavnici, svi partneri te uspješni poduzetnici. Cilj je motivirati mlade na dobivanje poduzetničke ideje i njenu razradu u skladu s relevantnim elementima te priprema nacrta i sadržaja mobilne aplikacije.
  3. Proizvesti i oblikovati mobilnu aplikaciju. Ideja je kvalitetno informirati mlade o poduzetništvu, spajanjem zabavnih i korisnih elemenata u mobilnu aplikaciju koja će se koristiti na Android i iOS mobilnim uređajima. U aplikaciji će se simulirati realni događaji i problemske situacije iz poduzetništva.
  4. Promidžbene aktivnosti projekta koje će doprinjeti vidljivosti projekta.

REZULTATI
R1 Anketirano 100 mladih osoba i ispitani stavovi mladih o poduzetništvu.
R2 Provedene tri dvodnevne radionice - motivacijski razgovori sa 60 sudionika i definiran nacrt aplikacije.
R3 Oblikovana mobilna aplikacija koja simulira poduzetnički poduhvat za promidžbu poduzetništva među mladima.
R4 Šira javnost i ciljne skupine informirane o projektnim aktivnostima.

KONTAKT
Poduzetnički centar Samobor d.o.o.
Zagorska 41, 10430 Samobor
E-mail: pcsinfo@pcsamobor.hr
W: www.pcsamobor.hr
Voditelj projekta: Renata Razum

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
E-mail: esf.info@mrms.hr
W: www.mrms.hr

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
E-mail: cesdfc@hzz.hr
W: www.hzz.hr
W: www.esf.hr

Za više informacija o EU fondovima na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr
Za više informacija o Europskom socijalnom fondu: Web:www.esf.hr
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Poduzetničkog centra Samobor d.o.o.

Prilozi:

- Anketa

- Letak