Grad Samobor

Najava

Ljetno radno vrijeme

Ljetno radno vrijeme
25.07.
2019.

21. lipnja - 30. kolovoza 2019.

LJETNO RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - srijeda 14:00-20:00

Četvrtak - petak 8:00-14:00

Subota - 8:00-12:00