Grad Samobor

Najava

Ljetno radno vrijeme

Ljetno radno vrijeme
31.08.
2018.

26. lipnja - 1. rujna 2018.

LJETNO RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - srijeda 14:00-20:00

Četvrtak - petak 8:00-14:00

Subota - 8:00-12:00