Grad Samobor

Komunalno

Odvoz glomaznog otpada u 2018. godini

Odvoz glomaznog otpada u 2018. godini
21.03.
2018.

Krupni (glomazni) komunalni otpad u 2018. godini neće se odvoziti kao proteklih godina putem organiziranih akcija odvoza u gradskim četvrtima i mjesnim odborima, već će isti biti odvožen s lokacije korisnika javne usluge po prethodno ispunjenom zahtjevu.

Mogućnost besplatnog preuzimanja krupnog (glomaznog) komunalnog otpada korisnici će moći koristiti jednom godišnje, a količina krupnog (glomaznog) komunalnog otpada koja se može besplatno predati u sklopu javne usluge na lokaciji korisnika javne usluge iznosi 5 m³.
 
Komunalac d.o.o. će uslugu odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada pružati u razdoblju 1.4. do 30.9.2018. godine.
 
Narudžba kontejnera obavlja se ispunjavanjem zahtjeva, kojeg korisnici mogu preuzeti ovdje ili na Info pultu trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Ispunjene zahtjeve potrebno je dostaviti osobno na Info pult trgovačkog društva Komunalac d.o.o., poštom na adresu Ulica 151. samoborske brigade HV 2, Samobor ili na e mail upiti@komunalac-samobor.hr.
 
Novi način odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada uveden je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.