Grad Samobor Grad Samobor Logo

Komunalno

Radovi na asfaltiranju u Rakovom Potoku

28.11.
2019.

Dovršeni su radovi na asfaltiranju Ulice Jurinčev put te radovi na postavi rubnjaka i asfaltiranju pasice uz rubnjake u Samoborskoj ulici u Rakovom Potoku.

Ulica Jurinčev put asfaltirana je u dužini od 150 metara, dok su se u Samoborskoj ulici postavili betonski rubnjaci u dužini od 385 metara te je asfaltirana pasica uz rubnjake u dužini od 360 metara.
 
Radove je izvelo trgovačko društvo Komunalac d.o.o.