T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Čistoća

SLUŽBA ČISTOĆE
ponedjeljak – petak 7:00 – 15:00

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
ponedjeljak – petak 7:00 – 18:00
subota 7:00 – 15:00

Pod održavanjem čistoće razumijeva se skupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima te korisnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u reciklažna dvorišta i uređena skladišta.

U službi čistoće obavljaju se sljedeći poslovi:
- skupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada
- skupljanje i odvoz biorazgradivog komunalnog otpada
- skupljanje i odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
- skupljanje i odvoz korisnog otpada (papir, staklo, plastika, tekstil, metalna ambalaža)
- upravljanje i održavanje odlagališta otpada
- upravljanje reciklažnim dvorištem
- pružanje i drugih usluga pravnim i fizičkim osobama.