T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Ekologija

Eko kutak

Eko-kutak posvećen je aktivnostima Grada Samobora i samoborskog Komunalca u smjeru povećanja ekološke osviještenosti, edukacije o nužnosti razvrstavanja otpada te promotivnim aktivnostima poduzeća.

Eko kutak

EKO EHO

T.d. Komunalac d.o.o., Samobor pokrovitelj je radijske emisije EKO EHO koju Radio Samobor emitira svakog četvrtka u 12:15. Osim djelatnosti i ekološkog aspekta pojedinih oblasti koje obavlja Komunalac, emisija se bavi komunalno - ekološkim temama, ali ima i edukativno - informativan karakter.

Građanima Samobora tako je pružen uvid u aktualna komunalna zbivanja, rad zimske službe, promotivne aktivnosti akcije "Zavrtimo otpad" i selektiranja otpada u višestambenim zgradama, održavanja nerazvrstanih cesta, održavanja javnih površina, ekološkom aspektu javne rasvjete, sustavu naplate parkiranja, sezonskim aktivnostima poput suzbijanja komaraca itd. Emisija se emitira od 15. rujna 2016. godine, a vodi je i uređuje Edi Kirschenheuter.

Zavrtimo otpad

U ljeto 2016., s  ciljem odvojenog prikupljanja otpada u zajedničkim prostorima višestambenih zgrada, pokrenuta je akcija "Zavrtimo otpad". Riječ je o jedinstvenom žičanom boksu s vrtuljkom u kojem se nalaze četiri posude za odvajanje otpada u jednom dijelu boksa, te kontejner za miješani komunalni otpad u drugom.  Odvojeno prikupljanje otpada omogućeno je i putem stalaka i vreća čime su u akciju "Zavrtimo otpad" uključene i pravne osobe s područja Samobor. Tako osim  Tržnice Samobor, javnih ustanova Grada Samobora, odgojno - obrazovnih, vjerskih, socijalnih i zdravstvenih ustasnova koje su već dio projekta odvojenog prikupljanja otpada cilj uključiti i sve pravne osobe s područja Samobora u projekt "Zavrtimo otpad".

Komunalac d.o.o., Samobor već duže vrijeme intenzivno radi na smanjenju količine miješanog komunalnog otpada koji završava na odlagalištu. Tako se najprije krenulo s podjelom kompostera za odlaganje biorazgradivog komunalnog otpada svim građanima u gradskim četvrtima koji su se prethodno putem anketnog listića izjasnili da žele preuzeti komposter. Ukupno je podijeljeno oko 1600 kompostera po kućanstvima, a akcija se nastavlja provoditi na širem području Grada Samobora.

Intenzivno se radi i na edukaciji građana o odvojenom prikupljanju otpada. Tako Komunalac organizira edukacije najmlađih generacija u vrtićima i školama na području Grada Samobora. Edukacija se provodi i u suradnji s lokalnom radiostanicom kroz tjednu edukativnu emisiju pod nazivom EKO - EHO, koja se bavi komunalno - ekološkim temama. Također tiskan je i letak s uputama za kompostiranje te brošura naziva ''U stanu ili kući, otpad odvojit odluči!'', koja je podijeljena svim korisnicima na području Grada Samobora, a u istoj je detaljno prikazano što se odlaže u spremnik za papir, staklo, plastiku, metal, i drugo.

Reciklažno dvorište

Otpad koji možete odložiti na reciklažnom dvorištu: baterije, akumulatore, motorna ulja, jestiva ulja, zauljene ambalaže, zauljene filtere, zauljene krpe, ambalažno staklo, ravno staklo, tekstil, fluorescentne cijevi i žarulje, glomazni otpad, velike kućanske aparate, otpadne gume, metalni otpad, obojene metale, biorazgradivi otpad, stiropor, pet ambalaže, tvrdu plastiku, najlon i folije, drveni otpad, elektronički otpad, papir i karton.

RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

ponedjeljak - petak: 8:00 - 18:00 sati
subota: 8:00 - 16:00 sati

Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na reciklažna dvorišta.

Zeleni otoci 

Na području grada Samobora postavljeno je 56 zelenih otoka spremnika za odvojeno prikupljanje staklene, metalne, papirne i plastične ambalaže te tekstila.

Lokacije zelenih otoka

Objavljeno: 15.12.2017.