Grad Samobor

Novosti

Podsjetnik vlasnicima i posjednicima zemljišta

Podsjetnik vlasnicima i posjednicima zemljišta
02.09.
2019.

Podsjetnik na uništavanje ambrozije

Upravni odjel za komunalne dPodsjetnik na uništavanje ambrozijjelatnosti Grada Samobora podsjeća sve vlasnike i posjednike zemljišta na provođenje aktivnosti i mjera na uništavanju ambrozije. Svi vlasnici i posjednici zemljišta obvezni su pridržavati se Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. (Narodne novine br. 72/07) u cilju njenog suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja. 

Ambrozija se može uklanjati i suzbijati sljedećim mjerama:

• agrotehničkim: pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine;

• mehaničkim: međurednom kutivacijom, okopavanjem, plijevljenjem i pročupavanjem izbjeglih biljaka, redovitom (višekratnom) košnjom, priječenjem prašenja i plodonošenja biljaka;

• kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za primjenu koja je priložena uz sredstvo.