Grad Samobor Grad Samobor Logo

Dječja glazbena udruga Smješak

Dječja glazbena udruga Smješak

Specifičnost dječjeg zbora je što nikada ne pjevaju na matricu već idu uživo uz pratnju klavira, te ponekad i uz pratnju tamburaškog orkestra „Ferdo Livadić“. Sudjeluju i na festivalima, pjevaju ponekad uz naše poznate glazbenike, te sudjeluju na svim događanjima grada Samobora, a ponekad i šire.

Smješak okuplja djecu u više grupa te osim što pjevaju, upoznaju se sa instrumentima i notnim pismom, a sve kroz igru, stoga velik broj djece i nastavlja glazbeno obrazovanje i to sa dobrim rezultatima (postižu zavidne rezultate na natjecanjima).

Primaju djecu u dobi od 3-10 godina, a imaju i pripremu za upis u glazbenu školu sa djecom od 5-10 godina.
Upisi novih članova su svaki ponedjeljak i četvrtak od 18:00 - 19:00 sati.