Grad Samobor Grad Samobor Logo

Etnografska zbirka

Etnografska zbirka

Etnografska zbirka smještena je u objektu služinske kuće, a kroz tipičan inventar seoske kuće prikazuje način života seljaka okolice Samobora na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće kada je osnova njihove egzistencije bila poljoprivreda.

Stoga su u prizemlju pomagala za obradu zemlje i pospremanje prinosa, za lov i ribolov, vinogradarstvo i za gradnju kuće. Na katu je seoski stan: poluotvoreni gajnk za umivanje i pranje, kuhna u kojoj se priprema hrana te glavna prostorija tzv. hiža u kojoj se obitelj sastaje, objeduje te obilježava sve blagdane i važnija događanja životnoga ciklusa. U sobi, komori, spava mladi par, a tu su i pomagala za proizvodnju tekstila od lana i konoplje.