Grad Samobor Grad Samobor Logo

Povijesna zbirka

Područje Samobora ima dugu i bogatu povijest.

Povijesna zbirka

Samobor se prvi puta spominje u pisanim povijesnim izvorima još davne 1242. godine. Tada je dobio povelju kralja Bele IV., koja je zapravo potvrda Kolomanove darovnice iz 1240. godine. Belinu povelju je u narednim stoljećima potvrdilo više vladara. Isto tako u Belinoj povelji navode se granice (međe) samoborskog trgovišta. Granice su reambulirane u 18. stoljeću i ucrtane na karti Antuna Petra Praunspergera iz 1762. godine. Isti autor izradio je geodetsku kartu Samobora iz 1764. godine na kojoj su označeni posjedi župe, plemstva i građanstva i predstavlja dobar izvor za proučavanje tadašnje urbanizacije našega grada.

Povijesna zbirka sadrži i veliku količinu magistratskih spisa u kojima su donašane odluke sudaca te općinskih načelnika.

Zbirka oružja je skromnijeg obima i obuhvaća svega nekoliko srednjovjekovnih i novovjekovnih primjeraka.