Grad Samobor Grad Samobor Logo

Suradnik/ica u turizmu i ugostiteljstvu

Suradnik/ica u turizmu i ugostiteljstvu

Sadržaj programa-nastavne cjeline

  1. osnove turizma
  2. osnove poslovanja turističkih subjekata
  3. osnove marketinga u turizmu
  4. osnove menadžmenta
  5. osnove poslovnog komuniciranja
  6. osnovni poslovi u računovodstvu

Termin programa

Nastava je organizirana u večernjim satim između 18 i 21 sat, dva puta tjedno, radnim danom.

Trajanje programa

Program traje 165 sati.

Edukacija: Suradnik/ica u turizmu i ugostiteljstvo
Cijena za gotovinu: 3.500,00 kn
Cijena na rate: 3.850,00 kn

UPITI I PREDBILJEŽBE