Grad Samobor

Projekti i aktivnosti

Plinifikacija dvorane Rude

Plinifikacija dvorane Rude
29.05.
2017.

Ustanova Sportski objekti Samobor u 2016.g. plinificirala je sporstsku dvoranu Rude.