Grad Samobor Grad Samobor Logo

Radionice

Učimo slikati: potezi kistom

Učimo slikati: potezi kistom
25.01.
2020.

Likovna radionica za djecu 6-12 godina Tehnika: tempere

POU SAMOBOR

BUNKER

LIKOVNA RADIONICA

NAZIV

UČIMO SLIKATI: POTEZI KISTOM

ODRŽAVANJE:

MJESTO/SATI

BUNKER, CENTAR ZA MLADE

7. VELJAČE 2020., 17-19 SATI

Info centar

KOME JE NAMIJENJENO

DJECA 6 – 12 GODINA

OPIS:

  1. Promatrati ćemo izložena djela umjetnika Josipa Rončevića na njegovoj izložbi Ping-pong intonacije. Iz toga ćemo otkriti što pokreće inspiraciju mladog slikara.
  2. Istražiti ćemo njegove poteze kistom i kako smješta lik igrača u svoje slike. Usporediti ćemo njegova ekspresionistička djela s djelima drugih ekspresionionističkih slikara (Franz Marc, Ernst Ludwig Kirchner) i s djelima nekih impresionista (Pierre Auguste Renoir, Claude Monet), kako bismo postavili jasnu razliku u povlačenju poteza kistom, te kako bismo istu mogli prikazati na vlastitim uradcima.
  3. Pogledati ćemo kratku prezentaciju o usporedbi impresionizma i ekspresionizma.
  4. Izražavati ćemo se u tehnici tempera, a slikati ćemo na papiru.

RADIONICA JE BESPLATNA

Prijave nisu potrebne