T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Dječji forum

Dječji forum je aktivnost djece u slobodnom vremenu za upoznavanje i ostvarivanje prava djeteta. Polazište za rad Dječjeg foruma je Konvencija UN-a o pravima djeteta, koja djeci, između ostalog, jamči pravo na izražavanje svojeg mišljenja, pravo na zahtijevanje svih informacija, pravo na slobodno vrijeme i igru i pravo na mirno okupljanje i na udruživanje.

Dječji forum

Dječji forumi

Postoji pravo i potreba djece da se slobodno udružuju i tako ostvaruju svoju dobrovoljno organiziranu skupinu i društvenu aktivnost u slobodnom vremenu. Dječje udruživanje i djelovanje omogućuju i postojeći međunarodni dokumenti. Programi dječjeg udruživanja u svijetu i u nas pridonose zadovoljavanju iskazanih osobnih, skupnih i društvenih interesa te otkrivanju, usmjeravanju i razvijanju sklonosti i sposobnosti djece. Pružajući djeci ono što ona ne dobivaju u obitelji ni u školi, djeca osobnom angažiranošću i inicijativama stječe specifična znanja, vještine i navike, iznimno dragocjene za cijeli kasniji život.

Sa željom da se programska dječja aktivnost proširi novim sadržajima Savez DND Hrvatske započinje novu aktivnost u slobodnom vremenu djece na području prava djeteta i odgoja za mir i međunarodnu suradnju.

Prvi Dječji forumi u Republici Hrvatskoj osnovani su 1992. godine.

Dječji forumi obuhvaćaju dječju aktivnost u njihovom slobodnom vremenu kao oblik dobrovoljno organizirane skupne aktivnosti djece starije osnovnoškolske dobi, jedna od mogućnosti da djeca na poseban, privlačan i koristan način upoznaju svoja prava i temeljne ideje demokratskog svijeta, da se uključuju u njih i pridonose njihovu promicanju.

U Dječjim forumima djeca razmatraju odabrane teme i pitanja važna za ukupni život, o tome iznose svoja mišljenja, zahtjeve i prijedloge, apele i prosvjede, te na toj osnovi dogovaraju, poduzimaju i realiziraju svoje akcije i aktivnosti.

Odgojno - obrazovni rad

Cilj postojanja i djelovanja DF-a jest razvijanje suradnje i prijateljstva među djecom putem aktivnosti koje pridonose upoznavanju i razumijevanju prava djeteta, spoznaji i širenju ideje mira u svijetu, odgoju za međusobno i međunarodno razumijevanje i suradnju te nalaženju i primjeni načina za što potpunije ostvarivanje tih spoznaja i vrijednosti u sredini u kojoj djeca žive.

Iz cilja proizlaze i zadaće DF-a s posebnim naglaskom na:

 • upoznavanje prava djeteta i zalaganje za njihovo što potpunije ostvarivanje,
 • razvijanje ideje svjetskog mira, razumijevanja i suradnje među narodima i državama svijeta,
 • javno izražavanje dječjeg mišljenja i upućivanja poruka odraslima,
 • uključivanje djece u akcije protiv rata i nasilja nad čovjekom i prirodom,
 • osposobljavanje djece za aktivno i djelotvorno sudjelovanje u slobodnom demokratskom društvu

Program rada DF-a

obuhvaća tri programska područja koja se razrađuju u tematske cjeline:

 • Ostvarivanje prava djeteta
 • Odgoj za mir, međusobno razumijevanje i međunarodnu suradnju
 • Zabavni sadržaji u funkciji programa Dječjeg foruma

Korisnici programa Dječjih foruma su djeca osnovnoškolske dobi (od 9 do 14 godina) koja pokazuju interes i sklonost programu i sadržajima DF-a te mogu ostvarivati njegove ciljeve. Pristup DF-u je slobodan i dobrovoljan, članom se postaje iskazanom željom, upisom osobnih podataka u Popis članova DF-a. Isto tako je slobodan i istup iz DF-a i kad god dijete poželi, može se prestati baviti tom aktivnošću.

Voditelj – mentor Dječjeg foruma je osoba koja potiče osnivanje DF-a, stvara uvjete za njegov rad i organizira početak djelovanja.

Voditeljica Dječjeg foruma Grada Samobora je Bernardica Petravić. 

Osnovna uloga mentora je:

 • stvaranje povoljnih uvjeta za djelovanje DF-a,
 • pružanje odgovarajućih poticaja i usmjerenja za rad,
 • uočavanje i podržavanje individualnih inicijativa pojedinaca koje pridonose zajedničkoj  aktivnosti,
 • planiranje i organiziranje najuspješnijih načina ostvarenja programa DF-a zajedno s djecom
 • svojim znanjem i iskustvom pomagati djeci, kada je potrebno, u formiranju važnih opredjeljenja, stavova i odluka.

 

Dječji forum u Samoboru osnovan je 2017. godine