Grad Samobor Grad Samobor Logo

Izložbe

Samoborska ljetna škola znanosti i tehnologije

Samoborska ljetna škola znanosti i tehnologije
19.05.
2020.

Zanimljive znanstvene teme od mikrosvijeta do svemira uz mnoštvo pokusa za osnovnoškolce. Cilj je zainteresirati djecu za zanimanja 21. stoljeća koja su bazirana na STEM područjima.