T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Gradsko vijeće

13. sjednica Gradskog vijeća

Sve točke donesene jednoglasno

13. sjednica Gradskog vijeća

U četvrtak, 21. srpnja održana je 13. sjednici Gradskog vijeća na kojoj se glasalo o 10 točaka.

Na samom početku kao i uvijek predviđeno je bilo vrijeme za pitanja u sklopu aktualnog sata, a koji je jučer trajao relativno kratko. Pitanja su imali vijećnici iz redova SDP-a; Darko Lisec, Maja Gračanin i Sanja Horvat Iveković te nezavisna vijećnica Irena Franceković. Diskutiralo se o prijevozu prema Galgovu, Svetom Martinom i drugim brdskim predjelima, početku radova na „Betonki“ te ulaganjima u područne škole i posljednjoj odluci Energometana da prestaje s isporukom plina kućanstvima.

Svih je deset točaka dnevnog reda doneseno jednoglasno, glasovima svih 16, odnosno pred kraj kad je stigao i sedamnaesti vijećnik, glasovima svih 16 gradskih vijećnika. Najviše su pažnje vijećnika privukle točke 3. „Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu“, a koju je dodatno pojasnio pročelnik UO za financije Željko Radovanić. Riječ je o naime promjeni 15 pozicija, a mahom se sve tiče nepredviđenih povećanja cijena energenata i drugih situacija koje utječu na krajnje izračune i shodno tome povećanje predviđenih troškova poslovanja Grada. Ono što je kod ovog rebalansa bitno spomenuti je da se sada u Proračunu osiguralo financijska sredstva u iznosu od 800.000,00 kuna za jednokratnu naknadu u iznosu od 1.000,00 kuna za sufinanciranje kupovine udžbenika i drugog obrazovnog materijala za učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Samobora, a upisali su srednju školu na području grada Samobora, ali i ostalih gradova (osim grada Zagreba, uzevši u obzir da oni već dobivaju besplatne udžbenike).
Pažnju vijećnika izazvala je i točka 8. „Prijedlog odluke o odricanju od prava prvokupa za kč.br. 112 i kč.br. 113 sve k.o. Samobor“, a riječ je točnije o zemljištu koje je u naravi oranica s voćnjakom, a koje su Gradu vlasnici u skladu s važećim zakonima ponudili na otkup. Poduža rasprava vijećnika i resornih pročelnika, Džepine i Boškovića povela se kako bi pojasnilo da je riječ o privatnom vlasništvu koje je neotuđivo te da je riječ o parceli koja je od strane konzervatora stavljena pod preventivnu zaštitu do donošenja rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra, a samim time vlasnici su dužni prvo je ponuditi na otkup jedinici lokalne samouprave u kojoj se nalazi. Hoće li ista radi možebitnih iskopina i pronalaska biti proglašena kulturnim dobrom i što će se na istoj moći graditi, ovisit će o konzervatorima koji će kod izdavanja građevinske dozvole budućim graditeljima ionako propisati dio uvjeta za gradnju.

Na samom kraju sjednice predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić poželio je gradskim vijećnicima ugodno ljeto i najavio sljedeću sjednicu za kraj kolovoza.

Objavljeno: 22.07.2022.