T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Građani

Financiranje projekata za mlade

Javni poziv udrugama

Financiranje projekata za mlade

Pozivaju se organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad s mladima da se prijave za financijsku podršku za provedbu programa i projekata koji doprinose razvoju navedenog područja.

Sukladno Nacionalnom programu za mlade za razdoblje 2023. – 2025. koji je usklađen s načelima i smjernicama Strategije EU-a za mlade (2019.-2027.), ovim Javnim pozivom Grad Samobor želi pružiti dodatni poticaj udrugama koje su svojim statutom opredijeljene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti s mladima kroz poticanje participacije mladih u društvenom životu lokalne zajednice, informiranje o aktivnostima od njihova interesa, organizaciju događaja koji su mladima od interesa te približavanje i oblikovanje politika za mlade.

Sukladno navedenom, ovim se pozivom želi doprinijeti stvaranju uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih te unaprjeđivanje kvalitete njihova života, kao i stvaranju dodatnih sadržaja za mlade te sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Prijave na javni poziv moguće su od 2. travnja 2024. do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2024. do 23:59 sati. Prijave na Javni poziv odvijaju se isključivo putem SOM sustava, i to na sljedećim poveznicama:

https://som-natjecaj.eu/authentication/login - za korisnike koji već imaju postojeći račun u sustavu

https://som-natjecaj.eu/authentication/register - za prijavitelje koji nemaju postojeći račun u sustavu.

U samom sustavu su učitani svi ostali dokumenti koji su potrebni prijaviteljima, a to su:

Javni poziv – tekst poziva

Upute za prijavitelje

Izjava o neosuđivanosti, obrazac „IZJ-1/2024"

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja programa/projekata iz drugih javnih izvora, obrazac „ IZJ-2/2024“

Izjave o partnerstvu, obrazac „IZJ-3/2024“

Obrazac za ocjenjivanje kvalitete programa/projekta

Obrazac ugovora

Upute za korištenje SOM aplikacije

Javnim pozivom je osigurano ukupno 25.000,00 eura, što je povećanje od 7.000,00 eura u odnosu na prošlu godinu.

Detaljne informacije o uvjetima Javnog poziva, načinu prijavljivanja i postupku provedbe Javnog poziva, prioritetnim područjima, kriterijima u postupku dodjele financijskih sredstava, obaveznoj i neobaveznoj dokumentaciji za prijavu programa/projekta udruga, kao i sve ostale informacije vezane uz Javni poziv sadržane su u Uputama za prijavitelje na Javni poziv.

Prijava zajedno s propisanom dokumentacijom predaje se isključivo korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja – SOM aplikacija, od 2. travnja 2024. do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2024. do 23:59 sati, kada će se SOM aplikacija zaključati te više neće biti moguće predati prijavu. Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima Javnog poziva neće biti razmatrane.

Informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, telefonom na 01 3378 177 ili e-mailom na vlatka.salamun@samobor.hr.

Cjelovit tekst Javnog poziva nalazi se na dnu članka kao i na poveznici: Javni poziv

Objavljeno: 02.04.2024.

Dokumenti za preuzimanje