Grad Samobor Grad Samobor Logo

Novosti   /   Gradonačelnik

Grad Samobor otvara tržnicu

Presjek gradskih mjera Grada Samobora

Grad Samobor otvara tržnicu

Za sve lokalne proizvođače poljoprivrednih proizvoda, Grad Samobor je pokrenuo  novu online platformu KUPUJMO SAMOBORSKO, a trenutno se slaže i desetak gradskih kućica koje se koriste za prigodnu prodaju prilikom gradskih manifestacija. Od utorka 7. travnja njih će moći koristiti samoborski OPG-ovi za prodaju svojih proizvoda na otvorenom, a sve u skladu sa propisanim higijenskim mjerama.

Grad Samobor donio je među prvima odluku o oslobađanju od plaćanja zakupnine gradskih prostora, a  sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti ili su u zakupu javnih površina na području grada Samobora oslobodili su plaćanja komunalne naknade. Obstavljena je i naplata odvoza miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada za sve pravne i fizičke osobe koje trenutno nisu u mogućnosti obavljati svoju djelatnost. Grad je također oslobodio i sve roditelje plaćanja usluga gradskih dječjih vrtića, školske prehrane i produženog boravka. Dječji vrtići kojima su osnivači privatne osobe zadržali su pravo na puni iznos dosadašnjeg sufinanciranja programa uz uvjet da zadrže isti broj zaposlenih koji su imali i prije nastupanja mjera obustave rada. Produžen je i rok za isplatu gradskih uskrsnica.

Gradonačelnik Samobora Krešo Beljak najavio je i rezove svih gradskih troškova koji nisu nužni za nastavak normalnog poslovanja, a kako bi se održala likvidnost gradskog proračuna. Također je u pripremi paket mjera za oporavak samoborskog gospodarstva mimo onih državnih. Izvor sredstava, naglasio je, sigurno će biti smanjenje plaća svima koji su vezani uz proračunska sredstva (Gradska uprava, Komunalac, Odvodnja, sve ustanove vezane uz proračun Grada Samobora, ali i sve naknade vezane uz upravna vijeća, odbore, nadzorne odbore, Gradsko vijeće), ali po načelu da se plaće u iznosu do 5.000,00 kuna neće dirati, a iznad toga po recipročnom povećanju postotka vezano uz visinu plaća. Također jedna od mjera bit će ukidanje poreza na potrošnju za ugostitelje (sada je taj porez 3%). Sav gradski novac vezan za programe iz sporta, kulture, znanosti i obrazovanja za koji su planirana sredstva, a nije se održao niti će se održati, bit će preusmjeren za oporavak samoborskog gospodarstva.

Od 16. ožujka gradske ustanove; Gradska knjižnica Samobor, Samoborski muzej i Pučko otvoreno učilište zatvorila su svoja vrata za korisnike, no nisu prestala s radom. POU Samobor tako je osiguralo je da svi građani imaju online pristup kulturnim sadržajima i edukacijama, Samoborski muzej nudi virtualni obilazak, a Gradska knjižnica Samobor na zahtjev korisnika skenira književnu građu koja je Samoborcima potrebna na izradu stručnih radova, a produžili su i rok za sve već posuđene knjige.

Za pohvalu je, kako kaže načelnik Stožera CZ grada Samobora Željko Stanec i besprijekorna suradnja gradonačelnika, službenika Gradske uprave, Stožera CZ, djelatnika svih gradskih ustanova, Komunalca, dobrovoljnih vatrogasnih društva, djelatnika policijske postaje Samobor, gradskog društva Crvenog Križa, ravnatelja Doma zdravlja Samobor, svih volontera i naravno građana grada Samobora. Uz takvu suradnju, dodao je, svima je lakše odraditi svoj dio posla.

Objavljeno: 06.04.2020.