T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Potpore

Gradski natječaj za udruge – socijalna skrb

160.000,00 eura za programe i projekte iz područja socijalne skrbi

Gradski natječaj za udruge – socijalna skrb

Grad Samobor raspisao je Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz područja socijalne skrbi za 2023. godinu. 

Ovim putem pozivaju se organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad u području socijalne skrbi što podrazumijeva socijalnu skrb, zdravstvo, neformalno obrazovanje djece i mladih, skrb o osobama s invaliditetom, skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te skrb o umirovljenicima, da se prijave za financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju navedenih područja i/ili za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju organizacija.

Prijavitelji sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti prioritetne programe/projekte i institucionalnu podršku u području promicanja i razvoja zaštite osoba s invaliditetom, promicanja i razvoj u području zaštite vrijednosti Domovinskog rata s posebnim naglaskom na zaštitu prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, promicanja antifašizma u smislu negacije svih vrsta diskriminatornog modela djelovanja po bilo kojoj osnovi, promicanja zdravstva i unapređenja života umirovljenika i starijih osoba.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 160.000,00 eura za programe/projekte i institucionalnu podršku organizacijama civilnog društva iz socijalne skrbi, udruge proistekle iz Domovinskog rata i ostale udruge te organizacije civilnog društva iz područja zdravstva.

85.000,00 eura osigurano je za institucionalnu podršku organizacijama civilnog društva iz socijalne skrbi, udruge proistekle iz Domovinskog rata i ostale udruge te organizacije civilnog društva iz područja zdravstva,

75.000,00 eura osigurano je za programe/projekte civilnog društva iz socijalne skrbi, udruge proistekle iz Domovinskog rata i ostale udruge te organizacije civilnog društva iz područja zdravstva.

Prijava zajedno s propisanom dokumentacijom predaje se isključivo korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja – SOM aplikacija, zaključno do 05. travnja 2023. do 23:59 sati, kada će se SOM aplikacija zaključati te više neće biti moguće predati prijavu. Prijave koje su dostavljene nakon isteka roka za podnošenje prijava te koje u cijelosti ne udovoljavaju uvjetima Natječaja neće biti razmatrane.

Prijava na Javni natječaj predaje se isključivo korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja – SOM aplikacija, koja je zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupna na službenim mrežnim stranicama Grada Samobora (www.samobor.hr) – Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz područja socijalne skrbi za 2023. godinu.

Obrasci su dostupni na sljedećim poveznicama:

https://som-natjecaj.eu/authentication/login - za korisnike koji već imaju postojeći račun u sustavu.

https://som-natjecaj.eu/authentication/register - za prijavitelje koji nemaju postojeći račun u sustavu.

Informacije o Javnom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, telefon 01 3378 132 ili na e-mail adresu: silvio.ivan.zugaj@samobor.hr

Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: silvio.ivan.zugaj@samobor.hr i to najkasnije 10 (deset) dana prije isteka natječaja, tj. do 27. ožujka 2023. Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na e-mail adrese onih koji su pitanja postavili, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana postavljenog upita.

Objavljeno: 06.03.2023.