T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Gradsko vijeće

Gradsko vijeće prihvatilo završni rebalans

Gradski proračun za 2023. smanjen s 83,4 milijuna € na 79,8 milijuna €

Gradsko vijeće prihvatilo završni rebalans

Posljednja sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora u ovoj godini održana je u srijedu 20. prosinca u Galeriji Prica. Uvodno je gradonačelnica Petra Škrobot predstavila nove gradske pročelnike koji su na novu dužnost imenovani po završetku javnog natječaja: Jelenu Sirovicu, pročelnicu Upravnog odjela za financije, Martinu Kovačić pročelnicu Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije i Aleksandra Mixicha pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti.

Gradonačelnica je s gradskim vijećnicima podijelila sjajnu vijest za kraj godine, a to je da su Gradu odobrena nova sredstva iz fondova Europske unije u iznosu od čak 1.137.171,00 €. Vrtić će imati kapacitet za 7 odgojnih skupina, 4 vrtićke i 3 jasličke za ukupno 140 djece, a početak izgradnje planiran je u 2024. godini. Uz izgradnju vrtića u Molvicama i dogradnju vrtića u Krklecovoj ulici, čiji se radovi odvijaju sukladno predviđenim planovima, ovo će biti treći novi vrtić u Samoboru.

Aktualnog sata ovog puta nije bilo pa se odmah krenulo s izglasavanjem točaka prema dnevnom redu, a najaktualnija bila je IV. rebalans proračuna kojim je gradski proračun smanjen s 83,4 milijuna eura na 79,8 milijuna.

Kako je pojasnila pročelnica za financije, Jelena Sirovica radi se o manjim preraspodjelama, ovisno o stanju realizacije pojedinog projekta i pristiglim sredstvima, a korekcije su ponajviše doživjele stavke proračunskih korisnika. U proračun su uključena i sredstva za projekt “Vjetar u leđa” za pomoćnike u nastavi te sredstva za fiskalnu održivost vrtića, koja je Grad ostvario odlukom Vlade RH.

Najveće smanjenje unutar rebalansa na rashodovnoj strani odnosi se na Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte EU jer je niz stavaka vezanih uz projekte prebačen u novo proračunsko razdoblje. Rebalans proračuna je izglasan većinom glasova, bez rasprave vijećnika.

Gradski vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave pa će po novome postupak jednostavne nabave za nabavu robe, usluga i radova procijenjene vrijednosni do 10.000,00 eura bez PDV-a provoditi upravni odjel Grada Samobora iz svog djelokruga, a ukoliko su procijenjeni iznosi veći Upravni odjel za financije.

Jednoglasno je usvojena i tehnički usklađena odluka o zaduženju Grada Samobora pri Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj u iznosu od 2,8 milijuna eura za projekt modernizacije javne rasvjete, nakon što je dočekano odobrenje Vlade RH za subvenciju kamatne stope. Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo i prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Samobora.

Pred Gradskim vijećnicima našli su se i prijedlozi odluka o izradi nekoliko Urbanističkih planova uređenja, a odnose se na sljedeća područja: Križnice, Hrastina 2, zonu Dijanićeve ulice, Gajevu ulicu sjever i Perivoj. Pročelnica Martina Kovačić i savjetnica za prostorno uređenje Vesna Jelinčić pojasnile su po pojedinim točkama da su interes za izradu Urbanističkih planova iskazali privatni investitori kao i više fizičkih osoba koje su vlasnici zemljišta, a planiraju izgradnju višestambenih građevina ili obiteljskih stambenih zgrada.

Vesna Jelinčić pojasnila je kako se svi obuhvati Urbanističkih planova rade prema namjenama određenim GUP-om ili Prostornim planom uređenja Grada Samobora te da se niti jedna namjena ne mijenja, jer se ne smije mijenjati u odnosu na plan višeg reda. Predsjednik Vijeća Miran Šoić dodao da je pokretanje postupka izrade Urbanističkog plana tek prvi korak u proceduri koja zahtjeva i javnu raspravu, a konačnu odluku o tome hoće li se krenuti u izradu donosi Gradsko vijeće.

Izmijenjena je odluka o umanjenjima roditeljskih vrtićkih uplata u slučajevima odsutnosti djeteta iz vrtića za 50 posto na način da se primjenjuje za jedan ljetni mjesec kao i ona o oslobađanju plaćanja za majke nove poduzetnice pa će se to pravo moći koristiti najduže šest mjeseci od pokretanja posla, uz uvjet uredno podnesenog zahtjeva.

Gradski vijećnici prihvatili su i izmjenu odluke kojom su, zbog konverzije u euro, utvrđeni novi iznosi naknada za opremu novorođenog djeteta pa za prvo dijete naknada iznosi 400 eura, za drugo 530, a za treće i svako iduće 1460 eura. Svi koji ostvare pravo na naknade ostvaruju i pravo na dar u naravi u vrijednosti 25 eura.

Većinom glasova gradski vijećnici prihvatili su Odluku o sufinanciranju troškova medicinski pomognute oplodnje i to u iznosu od 50 % troškova, a najviše do 1500 eura, i to onim parovima koji su iscrpili sve prethodne mogućnosti financiranja na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Pravo na sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje odobrava se temeljem podnesenog zahtjeva i svu priloženu potrebnu dokumentaciju.

Gradski vijećnici prihvatili su i Odluku o socijalnoj skrbi, a kojom su utvrđeni uvjeti, kriteriji, postupci i korisnici socijalne skrbi te njihovo financiranje, zatim provedbeni plan zaštite od požara na području Grada Samobora za 2024. godinu, kao i izmjene i dopune plana razvoja sustava civilne zaštite za razdoblje do 2025. godine. Gradski vijećnici su prihvatili izvješća o radu Dječjih vrtića Grigor Vitez i Izvor te su dali suglasnosti za sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji ustanove Sportski objekti Samobor i Samoborskog sportskog saveza te za sklapanje ugovora o subvencioniranju prijevoza srednjoškolaca s Autoturistom za dolazeću godinu.

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Samobora je poništen, jer je na prvi poziv stiglo nedovoljno prijava pa će Javni poziv ponovno biti raspisan.

Na kraju sjednice gradonačelnica Petra Škrobot zahvalila je Gradskom vijeću na radu i suradnji te poželjela sve najbolje u novoj godini. Čestitke svima povodom dolazećih blagdana uputio je i predsjednik Gradskog vijeća, Miran Šoić.

Objavljeno: 20.12.2023.