T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Projekti

Izložba natječajnih radova

Izložba radova pristiglih na pozivni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja obiteljske kuće na lokaciji Stražnik u Samoboru 27. travnja ‐4. svibnja 2021.godine Pogledajte fotogaleriju (izbornik s desne strane) ➡️

Pozivni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja obiteljske kuće na lokaciji Stražnik u Samoboru

Rezultati: 

  • NAGRADA

Rad pod oznakom „3“

Autor: Ante Vrban, dia, Zagreb

Rad je zadovoljio sve formalne uvjete natječaja.

Kuća je pozicionirana na donjem dijelu parcele, dok je u gornjem dijelu parcele predviđeno uređenje perivoja, što čini poveznicu s okolnim prostorom i stvara kvalitetno neposredno okruženje, a stanovanju daje osjećaj intime, skrovitosti. Oblikovno je spretno uklopljena u teren, kao da se po njemu „prostrla“, s orijentacijom kojom maksimalno koristi glavni adut lokacije – vizure.

Tlocrtni raspored je funkcionalan i raskošan, s više otvorenih prostora koji komuniciraju s okolišem. U tlocrtnoj organizaciji pojedine cjeline su zauzele čvrst stav u odnosu na teren – svaka je dobila svoje mjesto, pravilno su povezane i ne smetaju jedna dugoj. Ističe se rezidencijalna pravokutno organizirana prizemna cjelina sa svojim terasama, posebno izdvojen trakt s roditeljskom spavaonicom koji osigurava intimu i zanimljiv suterenski unutarnji i vanjski natkriveni prostor za boravak u neposrednom kontaktu s prirodom.

Fleksibilnost je omogućena na način da se prostori pretapaju, nema nepotrebnih komunikacijskih koridora.

Nosivu konstrukciju čine AB međukatna i krovna konstrukcija, a vanjski zidovi su od opeke - rješenje koje je poželjno kod obiteljskih kuća, a predviđene instalacije i korištenje više vrsta obnovljivih izvora omogućit će racionalnu uporabu energije i komfor. Staklena opna prema vanjskom prostoru, čini ovaj koncept otvoren prema prirodi, te omogućuje maksimalno uživanje u vizurama koje ova lokacija izdašno pruža, a pojačava dojam kao da elegantna krovna konstrukcija lebdi nad razvedenim tlocrtom.

Najveća je kvaliteta rada odnos s terenom – kako s parcelom, tako i sa širim kontekstom, padine Stražnika i vizura prema Samoboru.

Sjeverno, na gornjem dijelu parcele predviđena je šuma i šetnica, kao nastavak postojećeg perivoja i prostor za odmor u prirodi i igralište za djecu, dok se s jugoistočne strane kuća nižu kaskadni ozelenjeni platoi, što omogućuje kvalitetno korištenje zelenih travnatih površina. Time kuća sa svih strana maksimalno korespondira s prirodom.

Za pohvaliti je i pristup kući, bočno uz perivoj s kvalitetnom površinom koja položajem ni najmanje ne remeti stanovanje, te smirenim oblikovanjem bočnih stranica kuće i uvlačenjem pješačkog pristupa.

Kuća je svojim položajem, orijentacijom, oblikom, materijalima i drugim karakteristikama maksimalno iskoristila sve prednosti ove lokacije, a istom se posve uklopila u teren, okolinu, te pridonosi slici Grada, u skladu sa svojom veličinom i vidljivosti.

Preporuke žirija:

U razradi projekta dopušteno je i poželjno što je više moguće uklapati komunikaciju na otvorenom i potporne zidove kako u konfiguraciju terena, tako i u funkciju pojedinih vanjskih sadržaja.

  • OBEŠTEĆENJE

Rad pod oznakom „1“

Autor: Silva Grubešić Horvat, dia, Zagreb

Suradnik: Ivan Pavlin

Rad je zadovoljio sve formalne uvjete natječaja.

Građevina je oblikovno lijepo formatirana, te spretno organizirna na dvije lamele – dio vezan za dnevni ritam i dio spavaćeg trakta, što predstavlja arhitektonski čist, jednostavan i funkcionalan, no nešto manje fleksibilan format. Izmak lamela je pomiren s loggiom koju dijele dnevni boravak i roditeljska spavaonica.

Postava kuće u sredinu parcele je interesantan pristup utoliko što se perivoj razvija oko kuće. Međutim, njena postava okomito na slojnice kao da ne uvažava stvarnu konfiguraciju terena, te tom orijentacijom građevina više korespondira sa susjednim građevnim česticama, a manjim se dijelom otvara prema fascinantnoj vizuri na centar Samobora i dalje, čime se korisniku uskraćuje uživanje u jednoj od najvećih prednosti same lokacije. Zato ovo rješenje nudi malo više stanovanje u prirodi, a manje kuću s pogledom.

Konsruktivno rjesenje je kvalitetno, kao i odabir materijala, kako na pročeljima tako i unutar kuce.

Krajobraznim rješenju planirana je sadnja autohtonih stablašica, što je dobar pristup, ali ta ideja je ostala nerazrađena. Donja etaža sa većim terasama i bazenom (koji je, kako se navodi, prikazan sam o kao prijedlog) inspirira za boravak u zelenom okruženju.

Niska gradnja okružena zelenilom lijepo se uklapa u perivojni karakter Stražnika, te se time kao sastavni dio jugoistočne padine, nazire i s glavnog samoborskog trga.

  • OBEŠTEĆENJE

Rad pod oznakom „2“

Autor: Ivana Vrban, dia, Zagreb

Rad je zadovoljio sve formalne uvjete natječaja.

Kuća je pozicionirana južno, na donjem dijelu parcele, a orijentirana je dužom fasadom prema centru Grada, što je svakako dodana vrijednost stanovanju. Koncepcijski je kuća sastavljena iz dvije cjeline – stambene dvoetažne i garaže. Odnos tih cjelina bi možda bi spretniji da je zrcalni, jer bi time kolni pristup bio praktičniji i manje bi remetio rezidencijalni dio, te bi više do izražaja došla atraktivnost jugoistočnog pročelja koje gleda prema gradu.

Kvalitetna je ideja zelenog atrija između tih cjelina koji ih dobro povezuje/razdvaja, posebno u ostakljenom dijelu stubišta, te svojim položajem pruža mogućnost i više nego kvalitetnom povezivanju sa planiranim perivojem.

Tlocrtni raspored stambenog prostora je funkcionalan, no nije postignuta fleksibilnost prostora, već su oni striktno određeni i ograničeni.

Nosiva konstrukcija riješena je na uobičajen i racionalan način – AB zidovi i međukatna konstrukcija, a predviđene instalacije omogućuju racionalnu uporabu energije i komfor. Odabir materijala također je zadovoljavajući.

Perivoj funkcionira kao zasebni entitet na gornjem, sjevernom dijelu parcele. Naglašeno je formiranje „šume“- zasebne zelene cjeline visokog zelenila, što čini poveznicu s okolnim prostorom i stvara kvalitetno neposredno okruženje.

Obzirom da se gradnja planira na parceli koja je udaljena od centra i izdignuta u odnosu na Grad, buduća niska građevina nije od velikog utjecaja na sliku grada, no svojim formatom i postavom se dobro uklapa u okolinu.

Natjecatelji mogu postaviti pitanja Ocjenjivačkom sudu za vrijeme trajanja izložbe putem e - mail adrese Provoditelja: insitu.hr@gmail.com, na koja će povratno dobiti odgovore.

Objavljeno: 26.04.2021.